Ποιοι καταργούν στην πράξη το Ελεγκτικό συνέδριο και γιατί

Ποιοι καταργούν στην πράξη το Ελεγκτικό συνέδριο και γιατί
Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Αυτή τη λαϊκή ρήση θυμίζει η ρύθμιση η οποία προβλέπει την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου των πληρωμών και συμβάσεων του δημοσίου από το Ελεγκτικό Συνέδριο με το επιχείρημα της επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης και ολοκλήρωσης επενδύσεων .

Το μέτρο μπορεί να επισπεύσει κάποιες μεγάλες συμφωνίες όπως αυτές των αποκρατικοποιήσεων (ρωτήστε τους Κινέζους πόσο καιρό περίμεναν για τον φιλικό διακανονισμό με τον ΟΛΠ) αλλά ανοίγει την πόρτα και σε αυθαιρεσίες.

Επιπλέον χάνουν το «άλλοθι» οι δημόσιοι φορείς της επικύρωσης των συμβάσεών τους από το Ελεγκτικό κάτι που μπορεί να παγώσει πολλές δουλειές.

Το σωστό μέτρο εκτιμούν πολλοί θα ήταν η εξασφάλιση ταχύτερων διαδικασιών έγκρισης και όχι η κατάργησή τους.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου, "με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 31 προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατάργηση από 1.1.2017 του προληπτικού ελέγχου που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο στις δαπάνες του Κράτους και από 1.1.2019 στις δαπάνες των λοιπών φορέων.

Η τροποποίηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στροφή παραδείγματος που συντελείται στο πεδίο του ελέγχου των δημοσίων δαπανών και στοχεύει στην απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του, με μετατόπιση της έμφασης στους κατασταλτικούς ελέγχους, προκειμένου αφενός να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις και προσκόμματα στην εξόφληση των δημοσίων δαπανών και αφετέρου να ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία των οργάνων που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια των πληρωμών".

ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ