Η τεχνολογία δημιουργεί θέσεις εργασίας αντί να απαρχαιώνει ανθρώπους

Η τεχνολογία δημιουργεί θέσεις εργασίας αντί να απαρχαιώνει ανθρώπους
Η μελέτη δημογραφικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από το 1971 μέχρι σήμερα σε Αγγλία και Ουαλία κατέδειξε ότι η τεχνολογία δημιουργεί θέσεις εργασίας αντί να καθιστά απαρχαιωμένο τον εργαζόμενο άνθρωπο.

Παρότι κερδίζει σταθερά έδαφος η άποψη ότι η μηχανή αντικαθιστά τον άνθρωπο, δεδομένα 140 ετών δείχνουν ότι οι μηχανές απλά ελαφρύνουν το φόρτο εργασίας μας. Μία μελέτη οικονομολόγων που αναζητά τη σχέση μεταξύ θέσεων εργασίας και της άνθησης της τεχνολογίας, βασισμένη στα δημογραφικά αυτά στοιχεία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία έχει αποτελέσει μια «εξαιρετική μηχανή δημιουργίας θέσεων εργασίας».

Τα ευρήματα –ενδεικτικά παραδείγματα των οποίων είναι η αύξηση του προσωπικού των bars κατά τη δεκαετία του '50 ή και ένα κύμα νέων κομμωτηρίων αυτό τον αιώνα- καταδεικνύουν ότι η τεχνολογία έχει αυξήσει την αγοραστική δύναμη και ως εκ τούτου έχει δημιουργήσει νέα ζήτηση και νέες θέσεις εργασίας.

Η έκθεση τονίζει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της τεχνολογικής αλλαγής στην εργασία είναι πολύ πιο εύκολο να παρατηρηθούν, σε σχέση με τις δημιουργικές πλευρές του φαινομένου. Όπως εξηγούν οι συγγραφείς του κειμένου, Ian Stewart, Debapratim De και Alex Cole, «η κυρίαρχη τάση είναι η ανάθεση εργασίας στη γεωργία και τις κατασκευές να αντισταθμίζεται με το παραπάνω από τη ραγδαία ανάπτυξη στους τομείς της φροντίδας, της δημιουργικότητας, της τεχνολογίας και των υπηρεσιών (...) οι μηχανές θα αναλάβουν πιο επαναλαμβανόμενες και επίπονες εργασίες, αλλά δε φαίνεται να εξαλείφουν την ανάγκη για ανθρώπινη εργασία, περισσότερο από οποιαδήποτε περίοδο τα τελευταία 150 χρόνια».

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σε ορισμένους τομείς η τεχνολογία έχει εμφανώς μειώσει τις θέσεις εργασίας, αλλά πρόκειται περισσότερο για δύσκολες, επικίνδυνες και βαρετές δουλειές. Ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κύριος τομέας στον οποίο παρατηρείται αυτό είναι η γεωργία, όπου η τεχνολογία έχει αντικαταστήσει άμεσα την ανθρώπινη μυϊκή δύναμη. Επιπλέον, εξαιρετικά ουσιαστική διαφορά παρατηρήθηκε στο πλύσιμο ρούχων, έναν τομέα που πριν από έναν αιώνα ανθούσε με 32,5 εκατ. θέσεις εργασίας, τη στιγμή που το 2011 απασχολούσε μόλις 35.000 εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, μείωση παρατηρήθηκε στο προσωπικό των πλεκτοβιομηχανιών, στους δακτυλογράφους και τους γραμματείς.

Οι θέσεις που αφορούν στη φροντίδα, την πρόληψη και την εκπαίδευση έχουν δει σημαντική άνθηση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αύξηση της τάξης του 909% στο νοσηλευτικό προσωπικό και μικρότερη άνοδο στους βοηθούς στην εκπαίδευση και τους εργαζόμενους με τη νεολαία και τις κοινότητες.

Επιπλέον, η τεχνολογία έχει αυξήσει την παραγωγικότητα στους τομείς της ιατρικής και των επαγγελματικών υπηρεσιών, αυξάνοντας παράλληλα και την απασχόληση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι λογιστές, οι οποίοι μέσα στα 140 αυτά χρόνια αυξήθηκαν από 9.832 σε 215.679. Θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί και σε τομείς προϊόντων πολυτελείας.