Ήρθε ο «Συνήγορος της Αγοράς»: Ποιες οι λειτουργίες του και σε ποιους απευθύνεται

Ήρθε ο «Συνήγορος της Αγοράς»: Ποιες οι λειτουργίες του και σε ποιους απευθύνεται
Ξεκίνησε η ηλεκτρονική λειτουργία του «Συνηγόρου της Αγοράς» στη διαδικτυακή πύλη Αgora του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι Έλληνες εξαγωγείς θα μπορούν να έχουν μία πιο άμεση και λειτουργική συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.

Η νέα αυτή διαδικτυακή λειτουργία θα υποστηρίζει εμπράκτως τους Έλληνες εξαγωγείς με:

  • παροχή συμβουλών για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση σε ξένες αγορές
  • ενημέρωση για επιχειρηματικές ευκαιρίες
  • πληροφόρηση για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα
  • υποστήριξη στην επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από επιχειρηματικές συνεργασίες
  • απάντηση σε εξατομικευμένα ερωτήματα και
  • παροχή επιχειρηματικής καθοδήγησης (business mentoring) μέσω ειδικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων.Εκτός της πληροφόρησης, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η υποστήριξη που παρέχεται μέσω του ιστότοπου στους Έλληνες εξαγωγείς στην επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από επιχειρηματικές συνεργασίες, καθώς και η δυνατότητα απαντήσεων σε εξατομικευμένα ερωτήματα και παροχή επιχειρηματικής καθοδήγησης (business mentoring) μέσω ειδικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων.