Κατασχέθηκαν ταμειακές μηχανές- μαϊμού σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στη Μύκονο

Κατασχέθηκαν ταμειακές μηχανές- μαϊμού σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στη Μύκονο
Ταμειακές μηχανές- μαϊμού χρησιμοποιούσε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στη Μύκονο για να φοροδιαφεύγει.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου έτους 2015 και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, σε επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από την Δ.Ο.Υ. Μυκόνου, σε εκτέλεση της εντολής από την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας σε ξενοδοχειακή επιχείρηση της Μυκόνου.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο αδήλωτων φορολογικών ταμειακών μηχανών, οι οποίες και κατασχέθηκαν από τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ.

Η υπόθεση προωθήθηκε στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες.