Συνωστισμός υποψηφίων για το Ερρίκος Ντυνάν -Στις 24/9 ο πλειστηριασμός

Συνωστισμός υποψηφίων για το Ερρίκος Ντυνάν -Στις 24/9 ο πλειστηριασμός
Σε πλειστηριασμό όχι μόνο του ακινήτου, αλλά και της άδειας λειτουργίας του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς στις 24 Σεπτεμβρίου.


Ο πλειστηριασμός θα γίνει στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και περιλαμβάνει το σύνολο των κτηρίων του νοσοκομείου, τον εξοπλισμό του και κάθε άλλο δικαίωμα επί περιουσιακών στοιχείων αναγκαίων για τη λειτουργία του.
Η τιμή πρώτης προσφοράς θα ξεκινήσει από τα 115 εκ. ευρώ συμπεριλαμβάνοντας τα ακίνητα και τον εξοπλισμό.
Ηδη για το Έρρίκος Ντυνάν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον το Ιατρικό Αθηνών, το Μετροπόλιταν, το Υγεία (έχει αναλάβει τη διαχείριση του νοσοκομείου σε συνεργασία με την τράπεζα Πειραιώς από τα τέλη του περασμένου Μαϊου).
Ποιος είναι όμως ο λόγος για να αποκτήσει κάποιος το Ερρίκος Ντυνάν παρά τις υψηλές του υποχρεώσεις σε προμηθευτές, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και εργαζομένους;
Σήμερα το Ερρίκος Ντυνάν από άποψη κτιριακών υποδομών αλλά και ιατρικού εξοπλισμού θεωρείται ότι είναι ότι καλύτερο διαθέτει τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας υγείας στην Αθήνα.
Εν τω μεταξύ, ψηφίστηκε τροπολογία με την οποία δίνεται παράταση στην ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του νοσοκομείου, ως τις 31.3.2015, ενώ και για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (στον οποίον υπάγεται το Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν) χορηγείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ως το τέλος του 2014. Η ίδια τροπολογία επίσης απαλλάσσει από την ποινική ή αστική δίωξη των μελών των διοικητικών συμβουλίων του Ερυθρού Σταυρού και του Κοινωφελούς Ιδρύματος για πράξεις ή παραλείψεις τους σχετικά με φορολογικές, ασφαλιστικές ή εργοδοτικές υποχρεώσεις.
Να σημειωθεί ότι το Ερρίκος Ντυνάν λόγω του κοινοφελούς του χαρακτήρα απαλλάσσεται από το ΦΠΑ ύψους 13% που ισχύει σε όλες τις υπόλοιπες ιδιωτικές κλινικές.
Και δεύτερον, έχει έκπτωση προς τον ΕΟΠΥΥ μόλις 5%, ενώ οι υπόλοιποι 15%.
Συνεπώς, όποιος αναλάβει το Ντυνάν θα έχει μεγαλύτερα περιθώρια κερδοφορίας.
Σήμερα οι συνολικές υποχρεώσεις του Ερρίκος Ντυνάν προς τους γιατρούς και τους εργαζομένους του νοσοκομείου υπολογίζονται σε 13,6 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά τα οικονομικά βάρη του νοσοκομείου αγγίζουν τα 300 εκατ. ευρώ.
Οι υπόλοιπες οφειλές αφορούν χρέη σε προμηθευτές και υποχρεώσεις σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.