Αύξηση εισαγωγών 9,4% και εξαγωγών 11,3%, το μήνα Ιούνιο

Αύξηση εισαγωγών 9,4% και εξαγωγών 11,3%, το μήνα Ιούνιο
Αύξηση εισαγωγών 9,4% και εξαγωγών 11,3%, το μήνα Ιούνιο, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.


Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το µήνα Ιούνιο 2014 ανήλθε στο ποσό των 4.180,7 εκατ. ευρώ έναντι 3.820,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 9,4%.
Αντίστοιχα η µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση 14,6%. Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το δωδεκάµηνο Ιουλίου 2013 - Ιουνίου 2014 παρουσίασε µείωση 1,8% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο δωδεκάµηνο Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013.
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το µήνα Ιούνιο 2014 ανήλθε στο ποσό των 2.455,7 εκατ. ευρώ έναντι 2.207,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 11,3%.
Αντίστοιχα η µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση 0,9%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το δωδεκάµηνο Ιουλίου 2013 - Ιουνίου 2014 παρουσίασε µείωση 5,3% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο δωδεκάµηνο Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013.