Το πρώτο νεογέννητο χελωνάκι βούτηξε

Το πρώτο νεογέννητο χελωνάκι βούτηξε
Το πρώτο νεογέννητο χελωνάκι Caretta Caretta που βούτηξε στον Κυπαρισσιακό Κόλπο το καλοκαίρι εντόπισαν οι εθελοντές του συλλόγου Αρχέλων.

Μάλιστα εντοπίστηκε τα ξημερώματα της 25ης Ιουλίου κοντά στον οικισμό του Αγιαννάκη και όπου έπεσε με ασφάλεια στη θάλασσα.

Από τα μέσα Μαΐου νέοι επιστήμονες, εθελοντές όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από πολλές χώρες του κόσμου, περιπολούν καθημερινά τις κυριότερες παραλίες ωοτοκίας στην Ελλάδα μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων πεδίου του Συλλόγου για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας. Ειδικά στον νότιο Κυπαρισσιακό Κόλπο οι δράσεις του προγράμματος πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή 100 και πλέον ατόμων, οι οποίοι έρχονται από όλο τον κόσμο για να συμβάλουν στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών της περιοχής.
Ο Κυπαρισσιακός Κόλπος, όπως έχει επανειλημμένως τονιστεί, φιλοξενεί τη δεύτερη (μετά τη Ζάκυνθο) σημαντικότερη περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στη Μεσόγειο. Ο πυρήνας του βιοτόπου εντοπίζεται στο νοτιότερο τμήμα του Κόλπου και δη στα 10 χλμ. παραλίας μεταξύ του ποταμού Νέδα και του χωριού Καλό Νερό, όπου γίνεται το 86% της φωλεοποίησης.
Στο τμήμα αυτό έχουν καταγραφεί και προστατευτεί 892 φωλιές ως την 25η Ιουλίου. Επιπλέον, η περιοχή χαρακτηρίζεται από την πλουσιότερη και πιο εκτεταμένη στην Ελλάδα ζώνη αμμολόφων. Λόγω της φωλεοποίησης του απειλούμενου είδους αλλά και της ύπαρξης του εκτεταμένου οικοσυστήματος θινών η περιοχή έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 με την ονομασία «Θίνες Κυπαρισσίας» (κωδικός: GR 2550005) και από την 1.9.2006 έχει αναγνωριστεί ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας.