Στα 944 ευρώ η μέση σύνταξη τον Ιούλιο

Στα 944 ευρώ η μέση σύνταξη τον Ιούλιο
Στα 944 ευρώ διαμορφώθηκε το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις τον Ιούλιο του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας από το σύστημα «ΗΛΙΟΣ».

Συγκεκριμένα, ως προς τα στοιχεία για τις συντάξεις:

- Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.656.855 άτομα
- Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.480.450 εκ των οποίων οι 11.368 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών
- Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Ιούλιο ανέρχεται σε 2.309.715.534,28 ευρώ
- Η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο επτάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 16.136.414.236,78 ευρώ, κινούμενη εντός των προγραμματισμένων στόχων της συνταξιοδοτικής δαπάνης και της απορρόφησης πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, καθώς από προϋπολογισθείσα καταβολή 58,33% της συνολικής κρατικής επιχορήγησης συντάξεων για το 2014, έχει απορροφηθεί το 57,73%.
- Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος ανέρχεται στα 943,80 ευρώ

Από την άλλη, τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης ως προς τις παροχές προνοιακών επιδομάτων είναι τα εξής:
• Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων ανέρχεται σε 163.561
• Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχεται σε 172.381
• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα τον Ιούλιο ανέρχεται σε 54.889.902 εκ ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο επτάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 382.710.166 εκ ευρώ.

Όπως ανέφερε ο κ. Βρούτσης «Θα ήθελα, ακόμη, να σταθώ σε ένα νέο στοιχείο πληροφόρησης που για πρώτη φορά ενσωματώθηκε στην έκθεση του Ιουνίου, δηλαδή τη μηνιαία εισροή νέων συνταξιούχων ανά ταμείο κύριας ασφάλισης και κατηγορία σύνταξης. Πρόκειται για δεδομένα ιδιαίτερης σημασίας, καθώς αντανακλούν την ανά ταμείο κύριας ασφάλισης δυναμική εισροής νέων συνταξιούχων και, κατά συνέπεια, την εξέλιξη των χρηματοδοτικών τους αναγκών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουλίου τα οποία εμπλουτίστηκαν και με τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου, το πλήθος των νέων συνταξιούχων για τους οποίους αναγγέλθηκε η καταβολή σύνταξης ανέρχεται σε 12.696. Μεγαλύτερος αριθμός νέων συνταξιούχων εντοπίζεται στο ΙΚΑ σε ποσοστό που αγγίζει περίπου το 48,6% για τους δικαιούχους κύριας σύνταξης».