ΣΕΒ: Καταλύτης για την ανάπτυξη και την απασχόληση η ψηφιακή τεχνολογία

ΣΕΒ: Καταλύτης για την ανάπτυξη και την απασχόληση η ψηφιακή τεχνολογία
Την απόφαση της διάσκεψης της Βενετίας (Venice Declaration), για την Ψηφιακή Οικονομική Ένωση της Ευρώπης, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Ιταλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαιρετίζει ο ΣΕΒ, ως ενεργό μέλος της BUSINESSEUROPE.


Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου, η ενίσχυση του αναπτυξιακού μερίσματος της ψηφιακής οικονομίας στην Ευρώπη αποτελεί κρίσιμο συντελεστή για την απασχόληση και την ευημερία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας μπορεί να αιμοδοτήσει το ευρωπαϊκό ΑΕΠ με περισσότερα από 200 δισ. ευρώ μέχρι το 2030 και να αποτελέσει βασικό πυλώνα για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, η νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλείται να αναλάβει καθοριστικές πρωτοβουλίες παρέχοντας τα κατάλληλα κίνητρα και μειώνοντας δραστικά τα εμπόδια, με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων σε όλους τους τομείς της ψηφιακής οικονομίας.
Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρος Φέσσας, τονίζει: «Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αναδειχθεί σε καταλύτη για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Διαμορφώνοντας ένα ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και κατευθύνοντας σωστά τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια παραγωγική ψηφιακή οικονομία αιχμής, δίνοντας διέξοδο στους νέους επιστήμονες και στις επιχειρήσεις μας που επενδύουν στο ψηφιακό μέλλον».