Πώς κρίνουν οι βιομήχανοι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών

Πώς κρίνουν οι βιομήχανοι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών
«Οι χθεσινές ευρωεκλογές εκτός από τους στόχους τους για την Ευρώπη είχαν ηχηρότατα μηνύματα τόσο για τις ανάγκες της κοινωνίας που πρέπει να καλυφθούν από ένα πολιτικό τοπίο με σαφές όραμα όσο και για ένα μοντέλο στην οικονομίας που θα διασφαλίζει ανάπτυξη με ταχύτητα και άμεσο αποτέλεσμα. Ένα μοντέλο με ουσιαστική συμμετοχή της Περιφέρειας και γενικά της τοπικής Αυτοδιοίκησης από την οποία περιμένουμε θετική συνεργασία».


Την δήλωση αυτή έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής κ. Δημήτρης Μαθιός χαιρετίζοντας τους εκλεγμένους για την Ευρωβουλή, την περιφέρεια και τους Δήμους από τους οποίου (τόνισε) η επιχειρήσεις αναμένουν συμπαράσταση και βοήθεια.
Αναφερόμενος ειδικότερα στο μήνυμα των εκλογών και πρόσθεσε:
«Το μήνυμα από την πλευρά της ελληνικής μεταποίησης, όλων των επιπέδων, τις επιχειρήσεις και την αγορά είναι να κερδηθεί το χαμένο έδαφος που δικαιούται η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι σε όφελος και της οικονομίας και του 27% των ανέργων. Προς τούτο απαιτείται ανταπόκριση και της Ελλάδος στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για επιθετική πολιτική με στόχο την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής παραγωγής μέσα και από την παραπέρα βιομηχανική ανάπτυξη.
Σε ότι αφορά την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας μας επιβάλλονται άμεσες κινήσεις με μέτρα, πολιτικές και τόλμη για:
• Θωράκιση της αξιοπιστίας της χώρας με την σχηματοποίηση του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος ώστε να γνωρίζουν οι πιθανοί επενδυτές που και πως θα κινηθούν αν κάνουν δουλειές στην Ελλάδα. Κορυφαίας σημασίας στοιχείο για το κλίμα είναι να μην προσκρούει η δράση του επιχειρείν σε πολιτική ποινικοποίησης τόσο του κέρδους όσο της επιχειρηματικής δραστηριότητας για σκοπιμότητες και δημιουργία εντυπώσεων.
• Ρευστότητα στην αγορά τόσο από τους μηχανισμούς Τραπεζικής πιστωτικής πολιτικής όσο και από τις δημόσιες επενδύσεις σε συνδυασμό με σταθερή για μια δεκαετία φορολογική πολιτική αναπτυξιακού χαρακτήρα και στόχων.
• Μείωση των κρατικών τιμολογίων που συνδέονται κυρίως με την ενέργεια αλλά και τις υπηρεσίες ώστε να ενισχυθούν οι εξαγωγές. Με το σημερινό κόστος ενεργείας δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για επενδύσεις ούτε για ανάπτυξη.
• Κίνητρα για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία μέσα από τα προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Ανάληψη, από τους ευρωβουλευτές που εκλέχτηκαν, «εκστρατείας» προς όλα τα κέντρα λήψεων αποφάσεων της Ευρώπης για συνειδητοποίηση της ανάγκης να δοθεί η δυνατότητα και ο χρόνος στην Ελλάδα να δράσει και πάλι ισότιμα με τα άλλα κράτη μέλη και μέσα από κοινά αναπτυξιακά προγράμματα. Ταυτόχρονα πλήρη συνειδητοποίηση των υποχρεώσεων της Ε.Ε. να αντιμετωπίσει τις ιδιομορφίες της Ευρώπης του Νότου με πολιτική στήριξης και ισορροπιών και όχι με πολιτικές δύο ταχυτήτων.
• Εκσυγχρονισμό στην επικοινωνία και την συνεργασία με την Περιφέρεια και του Δήμους προς όφελος της ανάπτυξης, των επενδύσεων που θα φέρουν και την επιθυμητή αύξηση θέσεων εργασίας.