Ζήτα βοήθεια από 15 συμβούλους για την επιχείρησή χωρίς να πληρώσεις

Ζήτα βοήθεια από 15 συμβούλους για την επιχείρησή χωρίς να πληρώσεις
Εάν είσαι επιχειρηματίας νέος ή παλιός, μκρός ή μεγάλος, Έλληνας ή ξένος και αντιμετωπίζεις πρόβλημα με την επιχείρησή σου, ο δήμος Αθηναίων σου προσφέρει τη λύση. Μάθε πώς...

Με στόχο να προσφέρει βοήθεια σε κάθε είδους επιχείρηση που δραστηροποιείται στην Αθήνα και να προσφέρει αξιόπιστες πληροφορίες σε υποψήφιους ξένους επενδυτές, ο δήμος Αθηναίων έθεσε σε λειτουργία το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, το έργο του οποίου πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη και για λογαριασμό της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Η δράση του Κέντρου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο δράσεων που πραγματοποιεί ο δήμος γνωστό ως « Έργο – Αθήνα » και αποσκοπεί να αναδείξει την Αθήνα ως πόλο έλξης της επιχειρηματικότητας.

Η δομή του έργου του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας είναι η εξής:


• παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης σε επιχειρήσεις της Αθήνας σε μια σειρά θεμάτων τα οποία περιλαμβάνουν: υποστήριξη στην ανάπτυξη, αξιολόγηση, βελτίωση και εφαρμογή του επιχειρηματικού τους σχεδίου, παροχή πληροφόρησης σχετικά με της συνθήκες και εξελίξεις της αγοράς, και καθοδήγηση για την αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων, ευέλικτη κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και διάχυσης καλών πρακτικών, υποστήριξη ενεργειών εξωστρέφειας με έμφαση στις εξαγωγές, μέσω της παροχής ενημέρωσης και πληροφόρησης για το οικονομικό, επιχειρηματικό και γενικότερο περιβάλλον στις συγκεκριμένες αγορές-στόχους, αλλά και την βοήθεια στην αποτελεσματικότερη διείσδυση στις αγορές αυτές υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργασιών και δράσεων δικτύωσης.

• υποστήριξη επενδυτών εξωτερικού προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στο δήμο Αθηναίων, με στόχευση σε σημαντικές αγορές. Στους υποψήφιους επενδυτές θα παρέχεται: ενημέρωση σε θέματα διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, θεσμικού και κανονιστικού περιβάλλοντος και υποστήριξη σε μορφή συγκέντρωσης της πληροφορίας, πληροφόρηση για τις συνθήκες της τοπικής αγοράς και τις δυνατότητες που παρέχονται, διασύνδεση με άλλους συναρμόδιους φορείς για την προσέκλυση διεθνών επενδύσεων.

• υποστήριξη του δήμου στην κατάρτιση, τεκμηρίωση και εφαρμογή της στρατηγικής του για την Επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό θα εκπονείται μια σειρά μελετών-ερευνών προκειμένου να αποτυπώνονται οι εξελίξεις, οι συνθήκες και οι τάσεις στο δήμο της Αθήνας. Παράλληλα, θα λειτουργήσει Συμβούλιο Επιχειρηματικότητας το οποίο θα συμβουλεύει τον δήμο στη χάραξη στρατηγικής με την συμμετοχή εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα.

Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας, για όσους ενδιαφέρονται είναι 9.00 το πρωί με 5.00 το απόγευμα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.