Για εξάπλωση του πλανόδιου εμπορίου προειδοποιεί η ΕΣΕΕ

Για εξάπλωση του πλανόδιου εμπορίου προειδοποιεί η ΕΣΕΕ
Τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του πλανοδίου εμπορίου, με αρνητικές συνέπειες για το οργανωμένο εμπόριο των τοπικών κοινωνιών, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η ΕΣΕΕ με αφορμή την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.


Ειδικότερα, η ΕΣΕΕ τονίζει ότι η εποπτεία για τον συνολικό αριθμό αδειών πρέπει να παραμείνει στο υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ επισημαίνει τη σημασία του διαχωρισμού των αδειών και του χωροθετικού περιορισμού προκειμένου να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη εξάπλωση του πλανόδιου εμπορίου.

Η ανακοίνωση της ΕΣΕΕ:

«Εν όψει της ψήφισης του επίτιτλου σχεδίου νόμου, σας αποστέλλουμε συνημμένα τις θέσεις της ΕΣΕΕ επί των διατάξεων αυτού που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στην διενέργεια εκθέσεων και παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη κατά την σχετική συζήτηση στην Βουλή.
Λαϊκές αγορές

Με το σχέδιο νόμου καταργείται η αρμοδιότητα του Υπουργού Ανάπτυξης να καθορίζει με απόφασή του τον ανώτατο αριθμό των αδειών για τις λαϊκές αγορές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και έχει αντικατασταθεί από αποφάσεις των αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων που εγκρίνονται από τον Περιφερειάρχη. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη αρμοδιότητα πρέπει να παραμείνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να υπάρχει και η ανάλογη εποπτεία για τον συνολικό αριθμό των αδειών που εγκρίνονται στις εν λόγω περιοχές.
Πλανόδιο Εμπόριο

• Στο υφιστάμενο πλαίσιο (άρθρο 1 ν. 2323/1995) προβλέπεται ότι οι πλανόδιοι έμποροι διαθέτουν άδεια τύπου Α΄ για προϊόντα γης και θάλασσας και τύπου Β΄ για διαρκή είδη. Η άδεια τύπου Α΄ ισχύει για όλη την επικράτεια, ενώ η τύπου Β΄ μόνο για τα όρια της Περιφέρειας που την χορηγεί. Σχετική διάταξη δεν περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, ούτε ως προς τον διαχωρισμό των αδειών, ούτε ως προς τον χωροθετικό περιορισμό και άρα -εν δυνάμει- ο πλανόδιος έμπορος διαρκών προϊόντων μπορεί με την κοινή άδεια που λαμβάνει π.χ. από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να μετακινείται και να ασκεί το επάγγελμά του κάθε καλοκαίρι στην Δωδεκάνησο. Διαφωνούμε κάθετα με μία τέτοια προοπτική, καθώς θα αποτελέσει αφορμή για ανεξέλεγκτη εξάπλωση του πλανοδίου εμπορίου διαρκών προϊόντων σε όλη τη χώρα, με αρνητικές συνέπειες για το οργανωμένο εμπόριο των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες θα είναι ανυπεράσπιστες απέναντι στους στόλους των αυτοκινήτων που θα καταφθάνουν στις τοπικές αγορές.

• Στο υφιστάμενο πλαίσιο, οι άδειες πλανοδίου εμπορίου ισχύουν για μία 3ετία, ενώ στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι είναι αόριστες. Η διάρκεια της άδειας πρέπει να παραμείνει σε ισχύ, καθώς αποτελεί έμμεσο τρόπο ελέγχου της συνέχισης της συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησής της (έλεγχος δικαιολογητικών κ.λπ.).

• Με τον παρόντα νόμο προβλέπεται διαβούλευση φορέων της τοπικής κοινωνίας με τον αρμόδιο περιφερειάρχη για τον ανώτατο αριθμό των αδειών που θα χορηγηθούν τον επόμενο χρόνο. Η σχετική διάταξη καταργείται με το σχέδιο νόμου. Η χρησιμότητα της διαβούλευσης είναι αυτονόητη και έχει διαφυλάξει τις ισορροπίες μεταξύ οργανωμένου και πλανόδιου εμπορίου στις τοπικές κοινωνίες. Ζητούμε την παραμονή της διάταξης.

• Μαζί με τις παραπάνω υφιστάμενες διατάξεις του νόμου, καταργείται επίσης με το νομοσχέδιο η δέσμευση του περιφερειάρχη να έχει καθορίσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου τον συνολικό αριθμό των αδειών που θα χορηγηθούν για το επόμενο έτος. Συνακόλουθα, ο αριθμός αυτός μένει απροσδιόριστος και ο περιφερειάρχης θα μπορεί πλέον να εκδίδει -όποτε θέλει- όσες άδειες θέλει, είτε συμφωνεί είτε όχι η τοπική κοινωνία. Παράλληλα, η δυνατότητα έκδοσης ανεξέλεγκτου αριθμού αδειών πλανοδίου εμπορίου σε συνδυασμό με την ρητή κατάργηση των χωροθετικών περιορισμών άσκησής του εντός της αυτής περιφέρειας μπορεί να γιγαντώσει το πλανόδιο εμπόριο ανεξέλεγκτα και σε όλη την επικράτεια. Η αφαίρεση αυτών των διατάξεων που ελέγχουν την εξάπλωσή του και απαγορεύουν την συνάρτησή του με προσωπικά συμφέροντα, ακόμα και για λόγους ψηφοθηρίας, μας προκαλεί μέγιστο φόβο και για το λόγο αυτό, ζητούμε την παραμονή τους σε ισχύ.
Στάσιμο Εμπόριο

• Στο υφιστάμενο πλαίσιο (άρθρο 1 ν. 2323/1995) προβλέπεται ότι οι θέσεις στάσιμου εμπορίου πρέπει να απέχουν 100 μέτρα η μία από την άλλη σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και 50 μέτρα σε όλους τους άλλους Δήμους. Η εξαιρετικά χρήσιμη αυτή διάταξη που κρατούσε ελεγχόμενο το στάσιμο εμπόριο και απέτρεπε να μετατραπούν οι πλατείες σε υπαίθρια παζάρια, καταργείται με το σχέδιο νόμου. Ζητούμε την παραμονή της.

• Με τις υπάρχουσες διατάξεις, οι άδειες στάσιμου εμπορίου ισχύουν για μία 3ετία, ενώ στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι είναι αόριστες. Η διάρκεια της άδειας πρέπει να παραμείνει καθώς αποτελεί έμμεσο τρόπο ελέγχου της συνέχισης της συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησής της (έλεγχος δικαιολογητικών κ.λπ.).

• Με τον παρόντα νόμο προβλέπεται διαβούλευση φορέων της τοπικής κοινωνίας με το αρμόδιο Δημοτικό συμβούλιο για τον ανώτατο αριθμό των αδειών που θα χορηγηθούν τον επόμενο χρόνο. Η σχετική διάταξη καταργείται με το σχέδιο νόμου. Η χρησιμότητα της διαβούλευσης είναι αυτονόητη και έχει διαφυλάξει τις ισορροπίες μεταξύ οργανωμένου και πλανόδιου εμπορίου στις τοπικές κοινωνίες. Ζητούμε την παραμονή της διάταξης.

• Μαζί με τις παραπάνω υφιστάμενες διατάξεις του νόμου, καταργείται επίσης με το νομοσχέδιο η δέσμευση του τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου να έχει καθορίσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου τον συνολικό αριθμό των αδειών που θα χορηγηθούν για το επόμενο έτος. Συνακόλουθα, ο αριθμός αυτός μένει απροσδιόριστος και το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορεί πλέον να εκδίδει όσες άδειες θέλει σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, είτε συμφωνεί είτε όχι η τοπική κοινωνία. Η δυνατότητα έκδοσης ανεξέλεγκτου αριθμού αδειών πλανοδίου εμπορίου σε συνδυασμό με την ρητή κατάργηση της υποχρεωτικής απόστασης των 100 και 50 μέτρων της μίας θέσης από την άλλη, μπορεί να γιγαντώσει το στάσιμο εμπόριο στα κεντρικά σημεία των τοπικών αγορών. Ζητούμε την παραμονή των υφιστάμενων διατάξεων σε ισχύ.
Κυριακάτικες Αγορές - Παζάρια

• Κατά το παρόν πλαίσιο (άρθρο 2 ν. 2323/1995) προβλέπεται γεωγραφικός περιορισμός για τις κυριακάτικες αγορές ως εξής:

α) μία κυριακάτικη αγορά σε κάθε δήμο της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων,
β) μία κοινή κυριακάτικη αγορά σε τρεις τουλάχιστον όμορους μεταξύ τους δήμους των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, με συνολικό πληθυσμό άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων,
γ) μία κυριακάτικη αγορά σε κάθε δήμο των λοιπών Ν.Α. της χώρας, με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων,
δ) μία κοινή κυριακάτικη αγορά σε τρεις τουλάχιστον όμορους μεταξύ τους δήμους των λοιπών Ν.Α. της Χώρας, με συνολικό πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων.

Με το σχέδιο νόμου, οι περιορισμοί αυτοί καταργούνται και εναπόκειται στις διαθέσεις του περιφερειάρχη, πόσες και ποιες κυριακάτικες αγορές θα εγκρίνει για τον τόπο ευθύνης του. Δεδομένου ότι οι τοπικές αρχές είναι επιρρεπείς στα αιτήματα των μικροπωλητών για δημιουργία κυριακάτικων παζαριών και ο έλεγχος τις Κυριακές έχει αποδειχθεί σχεδόν ανύπαρκτος, η κατάργηση των σχετικών περιορισμών θα αποτελέσουν με βεβαιότητα ακόμη μία εστία ανεξέλεγκτης γιγάντωσης του υπαιθρίου εμπορίου, νόμιμου και παράνομου.

• Με τον παρόντα νόμο προβλέπεται διαβούλευση με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας πριν την δημιουργία κυριακάτικου παζαριού. Η σχετική διάταξη καταργείται με το σχέδιο νόμου. Η χρησιμότητα της διαβούλευσης είναι αυτονόητη και έχει διαφυλάξει τις ισορροπίες μεταξύ οργανωμένου και πλανόδιου εμπορίου στις τοπικές κοινωνίες. Ζητούμε την παραμονή της διάταξης.
Έλεγχος Υπαιθρίου Εμπορίου

Καλωσορίζουμε επιτέλους την συντρέχουσα αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΣΔΟΕ μαζί με τους λοιπούς φορείς ελέγχου (ΓΓ Εμπορίου, ΓΓ Καταναλωτή, Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειών κ.λπ.) του υπαιθρίου εμπορίου.

Πλέον η δραστηριοποίηση τόσο της ΕΛΑΣ όσο και του ΣΔΟΕ δεν θα απαιτεί προηγούμενο αίτημα του Δήμου, αλλά θα μπορούν να δρουν αυτοβούλως για την συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου.

Αυτό ωστόσο που απαιτείται κυρίως για τον αποτελεσματικό έλεγχο είναι η πλήρης ενεργοποίηση του Συντονιστικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) σε όλη την επικράτεια και η συνεργασία των ελεγκτών με τους τοπικούς Εμπορικούς Συλλόγους που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις συνέπειες που έχει η δράση του παρεμπορίου στις τοπικές αγορές τους.
Λειτουργία Εκθέσεων

• Στις διατάξεις που εισάγονται από το σχέδιο νόμου για την λειτουργία εκθέσεων έχει αφαιρεθεί η απαιτούμενη διοικητική άδεια για τον οργανωτή και έχει αντικατασταθεί από απλή αναγγελία του προς τον Δήμο ή την Περιφέρεια για τους χώρους κάτω των 1000 τμ. Θεωρούμε την παροχή της διοικητικής άδειας απαραίτητη για την ορθή τήρηση των διατάξεων του νόμου περί εκθέσεων.

• Από το προτεινόμενο με το σχέδιο νόμου πλαίσιο, έχει αφαιρεθεί η πρόνοια της υφιστάμενης νομοθεσίας ότι δεν επιτρέπονται λιανικές πωλήσεις στους χώρους των εκθέσεων. Η απαγόρευση αυτή είναι κεφαλαιώδους σημασίας για το οργανωμένο εμπόριο και πρέπει να παραμείνει σε ισχύ, αλλιώς οι εκθέσεις θα μετατραπούν σε αυτόκλητα γιγάντια παζάρια, με δραματικές συνέπειες για το οργανωμένο εμπόριο, που θα δει τον ήδη περιορισμένο τζίρο του να μειώνεται ακόμη περισσότερο.