Καταργούνται το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας και ο Οίκος Ναύτου

 Καταργούνται το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας και ο Οίκος Ναύτου
Την κατάργηση του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας και του Οίκου Ναύτου και τη δημιουργία ενός νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οίκος Ναύτου – Ναυτική Εργασία» προβλέπει το σχέδιο νόμου «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του εν λόγω νομοσχεδίου, τα παραρτήματα του Οίκου Ναύτου αποτελούν παραρτήματα του νέου ΝΠΔΔ ενώ οι Λιμενικές Αρχές, οι οποίες θεωρούνται παραρτήματα του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας, συνεχίζουν και αυτές να λειτουργούν ως παραρτήματα του «Οίκου Ναύτου-Ναυτική Εργασία».
Στην αρμοδιότητα του νέου ΝΠΔΔ εντάσσεται η παροχή πρόνοιας προς τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους με την καταβολή ειδικών επιδομάτων και ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος ανεργίας, η χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος στους ναυτικούς και στις οικογένειές τους, η μέριμνα ή μεσολάβηση για την εύρεση εργασίας σε ναυτικούς και ο σχεδιασμός στρατηγικής για την ανάδειξη και προώθηση της ναυτικής εργασίας, η παρακολούθηση της εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή για την εύρεση ναυτικής εργασίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές κ.λπ.