Πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΥΤΕ

Πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΥΤΕ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη του Συνεδρίαση

Το άνοιγμα μίας νέας περιόδου για το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. - ΕΔΥΤΕ Α.Ε., όπως μετονομάστηκε το ΕΔΕΤ, σηματοδοτεί η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίστηκε με σχετική απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Νέος Πρόεδρος, όπως υπενθυμίζει η σχετική ανακοίνωση, ανέλαβε ο Στέφανος Κόλλιας, καθηγητής στον Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία των είκοσι και πλέον ετών που χάραξε το ΕΔΕΤ, αναπτύσσοντας τις πλέον προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες δικτύου, υπολογιστικού νέφους και πληροφορικής.

‘’Με δημιουργικότητα, όραμα και συνεργασία όλων μας θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών που ενσωματώνουν τις σύγχρονες τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και μάθησης, απαντώντας στις σύγχρονες προκλήσεις, ειδικά αυτές που προκύπτουν από τον νέο ρόλο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης’’ ανέφερε ο Στέφανος Κόλλιας στον χαιρετισμό που απηύθυνε στα στελέχη της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κατά την παράδοση της Προεδρίας από τον απερχόμενο Πρόεδρο, καθηγητή του ΕΜΠ Παναγιώτη Τσανάκα, ο οποίος ολοκλήρωσε τρεις επιτυχημένες θητείες.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη του Συνεδρίαση, εξέλεξε τον Αριστείδη Σωτηρόπουλο στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει ως εξής:

• Πρόεδρος: Στέφανος Κόλλιας, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

• Αναπληρωτής Πρόεδρος και μέλος: Αθανάσιος Κακαρούντας, Eπίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μέλη:

• Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

• Θεώνη Αλαμπάση, Δικηγόρος

• Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

• Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης


• Αικατερίνη Πραματάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

• Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

• Ευαγγελία Αθανασάκη, στέλεχος ΕΔΥΤΕ A.E., Εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων ΕΔΥΤΕ A.E.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών αιχμής, εξυπηρετώντας σε καθημερινή βάση εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους τομείς της Έρευνας, της Εκπαίδευσης, της Υγείας και του Πολιτισμού. Επιπλέον, μέσα από διεθνείς συνεργασίες, και τον συντονισμό ευρωπαϊκών έργων, δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης και αξιοποίησης τεχνογνωσίας, και συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη της έρευνας και της επιστήμης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το έργο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. εξελίσσεται. Έχοντας κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα, αποτελεί σύμβουλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα σχεδιασμού προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, συμβάλλοντας καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας με αναλύσεις, τεχνολογικές μελέτες, πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία. Επιπλέον υποστηρίζει επιστημονικά και συμβουλευτικά Υπουργεία, Αρχές, Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.