ΓΕΒΚΑ

09/05/2024 12:14 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΒΚΑ: Καθαρό μέρισμα 0,07125 ευρώ/μτχ. από τη χρήση 2023 - Καταβολή την 21η Μαΐου

Στις 14η Μαίου η αποκοπή του δικαιώματος για το μέρισμα
19/05/2021 18:10 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΒΚΑ: Τη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Γενική Συνέλευση - 25 Μαΐου η αποκοπή δικαιώματος

  Το μέρισμα θα ανέλθει σε 799.995,00 ευρώ ή €0,03325 ανά μετοχή.