ΑΓΝΗ

13/09/2022 17:11 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Απορρίφθηκε η καταγγελία της ΑΓΝΗ σε βάρος της Coca-Cola 3E

Για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά 
20/12/2019 21:59 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξέταση καταγγελίας της «Αγνή» κατά της «Coca Cola» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και…