ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τουρκολιάς: Η φορολογία συνδέεται με την επενδυτική ελκυστικότητα της χώρας

Παρέμβαση να κοιτάξει η κυβέρνηση το ζήτημα της φορολογίας για να το συνδέσει με την επενδυτική ελκυστικότητα της χώρας,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρκολιάς: Νέες επενδύσεις προς την πραγματική οικονομία και τη ναυτιλία

«Η ελληνική ναυτιλία, τα τελευταία χρόνια της κρίσης, υπέστη λιγότερες ζημίες από οποιαδήποτε άλλη ναυτιλιακή δύναμη, διότι είχε