ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ

26/06/2014 17:53 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τουρκολιάς: Η φορολογία συνδέεται με την επενδυτική ελκυστικότητα της χώρας

Παρέμβαση να κοιτάξει η κυβέρνηση το ζήτημα της φορολογίας για να το συνδέσει με την επενδυτική ελκυστικότητα της χώρας,
05/06/2014 13:30 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρκολιάς: Νέες επενδύσεις προς την πραγματική οικονομία και τη ναυτιλία

«Η ελληνική ναυτιλία, τα τελευταία χρόνια της κρίσης, υπέστη λιγότερες ζημίες από οποιαδήποτε άλλη ναυτιλιακή δύναμη, διότι είχε