ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

04/01/2023 17:16 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης: Επενδυτικά σχέδια ύψους 10,53 δισ. ευρώ υποβλήθηκαν το 2022 στο Ελλάδα 2.0

Επισημαίνεται ότι από τις 291 επενδυτικές προτάσεις, οι 167, ύψους 2,25 δισ. ευρώ, προέρχονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
08/08/2019 12:33 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Πάνω από χίλια επενδυτικά σχέδια επιχειρηματικότητας με επιχορήγηση 6 εκατ.€

Ο αιτούμενος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των αιτήσεων ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ περίπου και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) σε περίπου…