ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 2012

09/12/2011 12:49 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Το νέο κούρεμα στους μισθούς μας από την 1η Ιανουαρίου 2012

Μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου από το υπουργείο Οικονομικών, τα λογιστήρια σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας πήραν εντολή να…
09/12/2011 12:28 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η παρακράτηση φόρου για εργαζόμενους με τρία παιδιά

Στον πίνακα που ακολουθεί, υπολογίζεται η παρακράτηση φόρου από την 1η Ιανουαρίου 2012 για εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα με τρία…
09/12/2011 12:28 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η παρακράτηση φόρου για εργαζόμενους με δύο παιδιά

Στον πίνακα που ακολουθεί, υπολογίζεται η παρακράτηση φόρου από την 1η Ιανουαρίου 2012 για εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα με δύο…
09/12/2011 12:16 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η παρακράτηση φόρου για εργαζόμενους με ένα παιδί

Στον πίνακα που ακολουθεί, υπολογίζεται η παρακράτηση φόρου από την 1η Ιανουαρίου 2012 για εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα με ένα…
09/12/2011 12:08 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η παρακράτηση φόρου για εργαζόμενους χωρίς παιδιά

Στον πίνακα που ακολουθεί, υπολογίζεται η παρακράτηση φόρου από την 1η Ιανουαρίου 2012 για εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα χωρίς παιδιά.…