Καθαρά κέρδη 17,9 εκατ. ευρώ για την Probank στο α' τρίμηνο του 2013

Καθαρά κέρδη 17,9 εκατ. ευρώ για την Probank στο α' τρίμηνο του 2013
Με αύξηση ενεργητικού, στο α' τρίμηνο του 2013, κατά 2,2%, στα 3,4 δισ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς, αύξηση καταθέσεων κατά 7,2%, που εξασφαλίζει τη βάση για αυξημένη ρευστότητα, τα καθαρά ενοποιημένα λειτουργικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν στα 30,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6%, σε σχέση με το 2012.

Παρά το γεγονός ότι οι καταθέσεις διατηρούνται στο υψηλότερο σημείο της ιστορίας της τράπεζας, το κόστος καταθέσεων μειώθηκε, όχι όσο αναμενόταν, λόγω των συνθηκών, κατά 0,6%, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα της τράπεζας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η άμεσα διαθέσιμη ρευστότητα διατηρείται αυξημένη, με ένα λόγο δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, στο 81%, σε σχέση με το 91% του αντίστοιχου τριμήνου του 2012, με τη διατήρηση της συντηρητικής πολιτικής διαχείρισης των χορηγήσεων, που έφτασαν μετά από προβλέψεις τα 2,5 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, μειωμένες κατά 4,9%, σε σχέση με το 2012.

Η Probank συνεχίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των πελατών της, με εμπειρία στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν το 89% των χρηματοδοτήσεών της.

Η συνεχιζόμενη πολιτική μείωσης του κόστους μισθοδοσίας κατά 4% και η συγκράτηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, έφεραν το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα του τριμήνου στα 9,2 εκατ. ευρώ, μειωμένο μόνο κατά 14% από το αντίστοιχο του 2012.

Η θωράκιση του ισολογισμού συνεχίστηκε, αλλά με λιγότερες προβλέψεις τριμήνου για απομειώσεις δανείων, μειωμένες κατά 12,5% στον όμιλο, σε σχέση με πέρυσι και αυτό οδήγησε σε κατά 9,5% μικρότερες ζημιές στα προ φόρων αποτελέσματα, που, μετά την επίπτωση του αναβαλλόμενου φόρου, δημιουργούν κέρδη, ύψους 17,9 εκατ. ευρώ στον όμιλο και 19,3 εκατ. ευρώ κέρδη στην τράπεζα.

Με θετικά ίδια κεφάλαια, ύψους 131 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 67,4 εκατ. ευρώ από το 2012 στον όμιλο, ενισχυμένη από τη στήριξη των παλαιών μετόχων και νέων επενδυτών, που την εμπιστεύτηκαν στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου, υψηλή ρευστότητα και απεξάρτηση από οποιαδήποτε αρωγή του ευρωσυστήματος και στήριξη κεφαλαιακής επάρκειας του Δημοσίου, η Probank συνεχίζει το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησής της, με τη διάθεση, έως τον Απρίλιο του 2013, δύο ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές, το ένα υψηλού επιτοκίου, συνολικού ύψους 221,6 εκατ. ευρώ.

Έτσι, συμπληρώνεται το ποσό των 281 εκατ. ευρώ, που απαιτείται για την ανακεφαλαιοποιησή της και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της, που, όπως επισημαίνει, θα της επιτρέψει να συνεχίσει να πλεονεκτεί, σε σχέση με τον ανταγωνισμό, στην άμεση επαφή με τον πελάτη, στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με ανεξάρτητη σταθερή διοίκηση και να συνεχίσει να έχει υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας, που αποτελεί το κύριο κριτήριο βιωσιμότητας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Με το κύριο θέμα της να παραμένει στη συγκέντρωση κεφαλαίων, μια και η ανακεφαλοποίησή της είναι στην τελική της ευθεία και με την παραδοχή ότι η ανακεφαλαιοποίηση θα είναι επιτυχής, η τράπεζα, ανεξάρτητη, αυτόνομη και κεφαλαιακά ισχυρή, θα συνεχίσει την πορεία της, σε συνθήκες, που, για το 2013, θα βαίνουν βελτιούμενες, βοηθώντας την ανάπτυξη της μέσα από το δίκτυο των 112 καταστημάτων, που καλύπτει την ελληνική αγορά, αναμένοντας και την αναδιάρθρωση των δικτύων των άλλων τραπεζών, που μπορεί να της προσφέρουν χώρο για περαιτέρω επέκταση.»