Οι καταθέσεις επιστρέφουν σταδιακά στην Ελλάδα

Οι καταθέσεις επιστρέφουν σταδιακά στην Ελλάδα
Νέα αύξηση καταγράφηκε στις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, οι τραπεζικές καταθέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,8 δισ. ευρώ στα 161 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο. Η ΕΚΤ καταγράφει επίσης, ότι οι ελληνικές τραπεζικές καταθέσεις είναι σχετικά σταθερές μετά τις εκλογές του Ιουνίου.

Αντιθέτως, σε φυγή φαίνεται πως τρέπονται οι καταθέτες στις ιταλικές τράπεζες. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 26.4 δισ. ευρώ στα 1,441 τρισ. ευρώ τον Οκτώβριο.