Πανελλήνια πανδικαστική συγκέντρωση την Τετάρτη

Πανελλήνια πανδικαστική συγκέντρωση την Τετάρτη
Πανελλήνια πανδικαστική συγκέντρωση θα πραγματοποιήσουν στις 12.30 μ.μ. της Τετάρτης οι δικαστές, αντιδρώντας στις σχεδιαζόμενες περικοπές των αποδοχών τους.

Οι Δικαστικές Ενώσεις αποφάσισαν επίσης να πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στις έδρες των Εφετείων στις 17 Σεπτεμβρίου στις 12.30.

Στις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις των δικαστών θα πάρουν μέρος και οι εισαγγελείς, με ταυτόχρονη διακοπή των συνεδριάσεων των δικαστηρίων και της λειτουργίας των εισαγγελικών γραφείων, κατά το χρόνο των εν λόγω συγκεντρώσεων.

Η Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδος αποφάσισε σε περίπτωση υλοποίησης περαιτέρω περικοπών των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, να εισηγηθεί σε Γενική Συνέλευση των μελών της:

- Διακοπή των τακτικών συνεδριάσεων όλων των ποινικών δικαστηρίων της χώρας κατά τις ώρες 11.00 έως 15.00 μμ, για χρονικό διάστημα που θα αποφασιστεί ειδικότερα.

- Προσαρμογή, οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, του τρόπου εργασίας των Εισαγγελικών λειτουργών στις υφιστάμενες συνθήκες με βάση αποκλειστικά την παρεχόμενη από την Πολιτεία υποδομή. Αυτό δύναται να συνεπάγεται, όπως επισημαίνει η Ένωση στην ανακοίνωσή της, «(α) το χειρισμό των δικογραφιών αποκλειστικά εντός του χώρου της υπηρεσίας και μόνον στα πλαίσια του ωραρίου λειτουργίας της (εννοείται εφ' όσον και στο μέτρο που υφίσταται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή προς τούτο), (β) την επιστροφή των δικογραφιών στο χώρο των εισαγγελιών, όπου θα γίνεται ο χειρισμός τους κατά τα ανωτέρω, (γ) την παύση ενασχόλησης των εισαγγελέων με εξωδικαστηριακές δραστηριότητες (π.χ παρουσία τους σε αθλητικούς χώρους, δημόσιες συγκεντρώσεις κ.λπ.) εκτός του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας.

- Αμεση προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και άσκηση των δεόντων ενδίκων βοηθημάτων, με ταυτόχρονο αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας, προς το σκοπό της παροχής στους βαλλόμενους δικαστικούς λειτουργούς έννομης προστασίας.

- Υποβολή παραιτήσεων των Εισαγγελικών Λειτουργών όλων των βαθμών, στη διάθεση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με σκοπό την εν καιρώ διαβίβαση τους αρμοδίως, αν συγκεντρωθεί αριθμός που υπερβαίνει το 50% των μελών της, σε συνεννόηση με αντίστοιχες πρωτοβουλίες των λοιπών ενώσεων που εκπροσωπούν το σύνολο των δικαστικών λειτουργών».