Σύστημα εσωτερικού ελέγχου για τα οικονομικά του Δήμου Θεσσαλονίκης

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου για τα οικονομικά του Δήμου Θεσσαλονίκης
«Τάξη» στα οικονομικά του και όχι μόνο επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μετά την εμπειρία της «μαύρης τρύπας» στα ταμεία του και με στόχο να διασφαλίσει τα συμφέροντά του σε θέματα οικονομικής διαχείρισης. Το Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη Δευτέρα τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, το οποίο θα εκπονήσει ηλεκτρονικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου για τον Δήμο. Μέσω αυτού, θα αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες κάθε μονάδας, θα δημιουργηθεί οργανόγραμμα με αυτοτελή Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, θα συνταχθεί ενιαίο εγχειρίδιο διαδικασιών που θα περιγράφει τα καθήκοντα των θέσεων εργασίας, θα υιοθετηθούν οι νέες τεχνολογίες και το νέο πληροφοριακό σύστημα ενώ θα εισαχθούν ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες για κάθε λειτουργία του δήμου. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, «ο εσωτερικός έλεγχος συνιστά μια ανεξάρτητη και αντικειμενική αξιολόγηση μέσα σε έναν οργανισμό» ενώ «παρέχει μια ανεξάρτητη γνώμη στους φορείς του οργανισμού αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνων, τον έλεγχο και τη διοίκηση του οργανισμού. Στο ίδιο μήκος κύματος, το δημοτικό συμβούλιο αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» για την υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΕΣΠΑ, που αφορά την ανάπτυξη νέων συστημάτων και εργαλείων με στόχο την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις αλλά και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών. Η πρόταση με τίτλο «e-thess» και προφανή τον χαρακτήρα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αφορά ένα έργο ύψους 3.800.000 ευρώ. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ Πηγή:www.capital.gr