Θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης από το ΥΠΕΣ

Θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης από το ΥΠΕΣ
Τη δαπάνη για τη μισθοδοσία του προσωπικού μερικής απασχόλησης, που απασχολείται στα εγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια, για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, και είναι απλήρωτοι από την αρχή του χρόνου, υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, κ.Στυλιανίδης.

Επίσης, υπογράφηκαν η καταβολή της α΄ δόσης (2 εκατ. ευρώ) για τις λειτουργικές ανάγκες των εργοστασίων αφαλάτωσης νησιωτικών δήμων, οι αποφάσεις για τη μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρθηκε από το πρώην Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και τις λειτουργικές ανάγκες των μαθητικών εστιών, ύψους 4,63 εκατ. ευρώ και 1,270 εκατ. ευρώ για την αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2012.

Πηγή: ΑΜΠΕ