Παραιτείται από τις αποδοχές πρωθυπουργού ο Πικραμμένος

Παραιτείται από τις αποδοχές πρωθυπουργού ο Πικραμμένος
Με δήλωσή του ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος δηλώνει οτι παραιτείται από τη λήψη των αποδοχών πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα ο κ. Πικραμμένος αναφέρει στη δήλωσή του:

«Δηλώνω με την παρούσα ότι δεν επιθυμώ να λάβω κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων μου τις προβλεπόμενες για τη θέση μου μηνιαίες αποδοχές από τη λήψη των οποίων και παραιτούμαι.

Ο Πρωθυπουργός Π. Πικραμμένος