Δημόσιο: Στα 7,6 δισ. ευρώ τα πρόστιμα που δεν έχουν εισπραχθεί

Δημόσιο: Στα 7,6 δισ. ευρώ τα πρόστιμα που δεν έχουν εισπραχθεί
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών τα οποία δημοσιοποιήθηκαν τον Απρίλιο, από τα 8,2 δισ. ευρώ των φορολογικών προστίμων που επιδικάσθηκαν εισπράχθηκαν (ανακτήθηκε) μόλις τα 615,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 7,48% του συνόλου.

Πιο απλά παραμένουν ανείσπρακτα πρόστιμα 7,6 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν επιδικαστεί υπέρ του Δημοσίου.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Ζανιά το ΣΔΟΕ θα πρέπει να διενεργήσει εντός του έτους 27.491 στοχευμένους ελέγχους και 3.000 ελέγχους στη διακίνηση προϊόντων. Σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό ελέγχων του ΣΔΟΕ για το 2012, ο ποσοτικός στόχος για την επιβολή προστίμων είναι η βεβαίωση 3,2 δισ. ευρώ φέτος, έναντι 4 δισ. ευρώ το 2011.

Ωστόσο, εάν σε αυτά τα 3,2 δισ. ευρώ προστεθούν τα επιδικασμένα ανείσπρακτα πρόστιμα 7,6 δισ. ευρώ τότε στο τέλος του 2012 οι ανείσπρακτοι φόροι από βεβαιωμένα πρόστιμα και πρόστιμα που έχουν επιδικασθεί θα ανέρχονται σε 10 δισ. ευρώ.