Κομισιόν: Έδωσε το «πράσινο φως» για πρόγραμμα 1,7 δισ. ευρώ που αφορά την έρευνα και καινοτομία

Κομισιόν: Έδωσε το «πράσινο φως» για πρόγραμμα 1,7 δισ. ευρώ που αφορά την έρευνα και καινοτομία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό άνω των 10 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027.

Εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) για το 2022, το οποίο παρέχει φέτος ευκαιρίες χρηματοδότησης, ύψους άνω των 1,7 δισ. ευρώ, για καινοτόμους δημιουργούς, προκειμένου να επεκταθούν και να δημιουργήσουν νέες αγορές, για παράδειγμα στους τομείς της κβαντικής υπολογιστικής, των μπαταριών νέας γενιάς και της γονιδιακής θεραπείας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό άνω των 10 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορα νέα στοιχεία, όπως:

- Μια νέα πρωτοβουλία του ΕΣΚ για την επέκταση 100 επιχειρήσεων, που αποσκοπεί στον εντοπισμό 100 υποσχόμενων επιχειρήσεων υπερπροηγμένης τεχνολογίας στην ΕΕ, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να καταστούν «επιχειρήσεις-μονόκεροι» (δηλαδή με αποτίμηση άνω του 1 δισ. ευρώ).

- Επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου άνω των 15 εκατ. ευρώ: Το μέσο Accelerator του ΕΣΚ θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τεχνολογίες στρατηγικού ενδιαφέροντος για την Ευρώπη, να υποβάλουν αίτηση για επενδύσεις του ΕΣΚ ύψους άνω των 15 εκατ. ευρώ.

- Μεγαλύτερη στήριξη για τις καινοτόμες γυναίκες με την ανάπτυξη ενός δείκτη καινοτομίας με σκοπό να εντοπιστούν τα κενά και να ενθαρρυνθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων εντός των επιχειρήσεων. Ο δείκτης θα παρέχει συνεκτικές πληροφορίες σε επενδυτές, χρηματοδότες, πελάτες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Επίσης, το 2022 το βραβείο καινοτόμων γυναικών της ΕΕ θα περιλαμβάνει δύο επιπλέον βραβεία για καινοτόμες γυναίκες κάτω των 35 ετών. Συνεπώς, θα απονεμηθούν συνολικά έξι βραβεία: τρία βραβεία στις πιο καινοτόμες γυναίκες από ολόκληρη την ΕΕ και τις χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τρία βραβεία στις πλέον υποσχόμενες καινοτόμες γυναίκες κάτω των 35 ετών («Rising Innovators»).

- Τα βραβεία προτροπής «Challenges» του ΕΣΚ θα παρέχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης, ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ, σε νεοφυείς επιχειρήσεις με σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογιών σε τομείς που θα συμβάλουν στον στόχο της ΕΕ για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, καθώς και για την ανάπτυξη στρατηγικής αυτονομίας στους τομείς της κβαντικής, του διαστήματος και των νέων ιατρικών τεχνολογιών.

- Χρηματοδότηση ύψους 350 εκατ. ευρώ από το μέσο Pathfinder του ΕΣΚ για πολυεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες, ώστε να αναληφθεί οραματική έρευνα που θα οδηγήσει σε τεχνολογικά επιτεύγματα.

- Χρηματοδότηση ύψους 131 εκατ. ευρώ από τον μηχανισμό του ΕΣΚ για τη χρηματοδότηση της μετάβασης, προκειμένου να μετατραπούν τα αποτελέσματα της έρευνας σε ευκαιρίες καινοτομίας, με έμφαση στα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα έργα του Pathfinder του ΕΣΚ και τα έργα εξακρίβωσης της δυνατότητας υλοποίησης (Proof-of-Concept) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, με στόχο την ωρίμανση των τεχνολογιών και τη δημιουργία επιχειρηματικού πλαισίου για συγκεκριμένες εφαρμογές.

- Χρηματοδότηση ύψους 1,16 δισ. ευρώ από το μέσο Accelerator του ΕΣΚ για νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ με σκοπό την ανάπτυξη και την κλιμάκωση καινοτομιών υψηλού αντικτύπου με τη δυνατότητα δημιουργίας νέων αγορών ή διατάραξης των υφιστάμενων.

- Όλα τα έργα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης, οι οποίες παρέχουν εκπαιδευτές, καθοδηγητές και εμπειρογνωμοσύνη, ευκαιρίες σύμπραξης με επιχειρήσεις, επενδυτές και άλλους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ