Παράταση του προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη" μέχρι τον Μάρτιο του 2018

Παράταση του προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη" μέχρι τον Μάρτιο του 2018

Με την ίδια τροπολογία, παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31.3.2018 (λήγει 31.12.2017) η διάρκεια του προγράμματος «Στέγαση και επανένταξη».

Τροπολογία με την οποία δίδεται η δυνατότητα στο υπουργείο Εργασίας να αναθέτει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προνοιακών προγραμμάτων στα εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΔΔ, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου ΨΗΠΤΕ, που αφορά στα δικαιώματα της Ελλάδας στο διάστημα (Hellas Sat)" το οποίο συζητείται αύριο Τρίτη στη Βουλή, σε μία συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση του ΓΛΚ, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης, με κυα, στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠ), στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ) ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εκτέλεση και η διαχείριση προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν σε προνοιακές πολιτικές της Γενικής Γραματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση των προαναφερομένων δύναται να μεταβιβάζονται από το υπουργείο Οικονομικών προς το υπουργείο Εργασίας και να εγγράφονται στον προϋπολογισμό του τελευταίου.

Με την ίδια τροπολογία, παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31.3.2018 (λήγει 31.12.2017) η διάρκεια του προγράμματος «Στέγαση και επανένταξη».