Παράταση στις αιτήσεις για την «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα»

Παράταση στις αιτήσεις για την «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα»
Την παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέχρι τις 24 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 αποφάσισε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Επίσης το υπουργείο προχώρησε και σε προσθήκη διευκρίνισης στη δεύτερη παράγραφο του Κεφαλαίου Ι.1.4 που αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων. Αναλυτικά τις πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).