Νέο πρόγραμμα ύψους 123 εκατ. ευρώ για αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Νέο πρόγραμμα ύψους 123 εκατ. ευρώ για αύξηση της ανταγωνιστικότητας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα νέο πρόγραμμα Interreg μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας ύψους άνω των 123 εκατ. ευρώ, με σχεδόν 105 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

«Είμαι ευτυχής για τη σημερινή έγκριση του εν λόγω προγράμματος. Εστιάζοντας σε λίγες προτεραιότητες που μπορούν να έχουν αποτελέσματα, το πρόγραμμα θα συμβάλει στη δημιουργία ανάπτυξης και ποιοτικών θέσεων εργασίας στην παραμεθόρια περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας, δήλωσε η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου.

Το νέο πρόγραμμα έχει ως στόχο την αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας στην παραμεθόρια περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ομαδοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Αναμένεται να προωθήσει τη αλληλεπίδραση μεταξύ των καινοτόμων διαδικασιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενώ παράλληλα θα τονώσει τις βιομηχανίες που αξιοποιούν κοινούς τοπικούς πόρους.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα βελτιώσει την από κοινού διαχείριση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους φυσικούς πόρους, τόσο στις αστικές όσο και στις πεδινές και παράκτιες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους ενισχύοντας την προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας.

Υπενθυμίζεται ότι οι περιοχές και οι επαρχίες που συμμετέχουν στο «INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία» είναι οι εξής:

Στην Ιταλία: Taranto, Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani

Στην Ελλάδα: Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στις εξής τρεις προτεραιότητες:

1. Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, με επενδύσεις στη έρευνα και την ανάπτυξη και τις ΜΜΕ που θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας ισχυρής οικονομίας με εξαγωγικό προσανατολισμό. Δίνεται έμφαση σε τομείς όπως τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός, η πολιτιστική κληρονομιά και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.

2. Ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος. Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η διευκόλυνση της ανάπτυξης και της υλοποίησης κοινών προσεγγίσεων για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, η αναγνώριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και η προώθηση του κοινού δυναμικού και των ευθυνών στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και της πρόληψης των κινδύνων.

3. Πολυτροπικό βιώσιμο σύστημα μεταφορών. Αυτό θα επιτευχθεί με επενδύσεις σε περιφερειακές και διασυνοριακές συνδέσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν την πρόσβαση στις υποδομές μεταφορών και τον συντονισμό των διασυνοριακών συστημάτων και διαδικασιών μεταφορών.

Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας: 123 176 899 ευρώ Συνολική συνεισφορά της ΕΕ (ΕΤΠΑ- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης): 104 700 362 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ