Δείτε τα αποτελέσματα για το voucher τουρισμού 2015

Δείτε τα αποτελέσματα για το voucher τουρισμού 2015
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το voucher στον τουρισμό για το 2015 που αφορά την επιταγή εισόδου νέων εώς 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχετε λάβει κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής σας. Ο κωδικός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.

Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης δείξει «Δε βρέθηκαν αποτελέσματα», τότε αυτό σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΩ

Εάν είστε στους επιτυχόντες...

Εάν ανήκετε στους επιτυχόντες θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον πάροχο της επιλογής σας. Ο πάροχος κατάρτισης έχοντας σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά του ωφελούμενου, εξετάζει την αίτηση προκειμένου να δει αν τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή.

Σε περίπτωση που δεν είναι αληθή, ο πάροχος κατάρτισης ακυρώνει την αίτηση του ωφελούμενου, συμπληρώνοντας σε ειδικό πεδίο τους λόγους για τους οποίους την ακύρωσε και ενημερώσει τον ωφελούμενο.

Σε περίπτωση που είναι αληθή, ο πάροχος κατάρτισης επικυρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν και σε έντυπη μορφή στην ΕΕΔΕ εντός 3 ημερών. Από το σημείο αυτό και μετά η συγκεκριμένη αίτηση έχει κατοχυρωθεί από τον πάροχο και δεν είναι διαθέσιμη στους άλλους παρόχους κατάρτισης.