Τελευταία ημέρα σήμερα για τη συμμετοχή στο voucher τουρισμού

Τελευταία ημέρα σήμερα για τη συμμετοχή στο voucher τουρισμού
Κλείνουν σήμερα οι αιτήσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών στον τομέα του τουρισμού.

Σημειώνεται ότι σκοπός του προγράμματος είναι η είσοδος των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,
 • επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων,
 • επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης,
 • επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού,
 • επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού,
 • επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης,
 • τουριστικά γραφεία,
 • αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις,
 • εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων,
 • επιχειρήσεις κρουαζιέρας,
 • επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών,
 • λειτουργίας μαρίνων,
 • επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών κ.λ.π.

Tι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών και πρακτική άσκηση 420 ωρών σε 2 φάσεις, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες. Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης, τα οποία ανέρχονται σε:

α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.058€ συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης (980€ για την α΄ φάση και 1.078 € για την β΄ φάση).

β) για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.848 € συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης (880€ για την α΄ φάση και 968€ για την β΄ φάση).

Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχει ληφθεί υπόψη και η κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ