Σεμινάρια από την Tuv Hellas για τη σύγχρονη επιχείρηση

Σεμινάρια από την Tuv Hellas για τη σύγχρονη επιχείρηση
Νέος κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων, του ερχόμενου τετραμήνου (Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2014), για την οργάνωση και την ανάπτυξη

της σύγχρονης επιχείρησης αλλά και την τεχνική κατάρτιση των στελεχών επιχειρήσεων, από τον Φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Tuv Hellas (Tuv Nord).


To πρόγραμμα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, όπως ειδικότερα σημειώνεται, περιλαμβάνει 65 σεμινάρια, εκ των οποίων τα 10 με νέες θεματικές, για οχτώ διαφορετικές κατηγορίες σχετικά με την Ποιότητα, την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, την Ασφάλεια Τροφίμων, τον Αγροδιατροφικό τομέα, την Πληροφορική, τις Τεχνικές Δεξιότητες και την Επιχειρηματική Βελτίωση, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της τεχνικής επάρκειας των συμμετεχόντων.

Διαθέτοντας ηγετική θέση στην αγορά, διεθνές κύρος και συμμετοχή στα μεγαλύτερα έργα υποδομής της Χώρας, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) μεταδίδει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στους συμμετέχοντες, για να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Με 50 πιστοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους εισηγητές, τα κλειστά και ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια του Φορέα καλύπτουν τις υπάρχουσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες των συμμετεχόντων.

Στο πρόγραμμα σεμιναρίων, μπορεί κανείς να συναντήσει ανάμεσα σε άλλα τις εξής νέες θεματολογίες:
- ISO/IEC 27001:2013: Transition Course «Ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων» (Σεμινάρια Πληροφορικής)
- Λήψη Αποφάσεων για στελέχη επιχειρήσεων / Managerial Decision Making (Σεμινάρια Επιχειρηματικής Βελτίωσης)
- Εισαγωγή στην εκτίμηση επικινδυνότητας (Risk Assessment) (Σεμινάρια Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία)
- ΕΝ 15224:2012 Παροχή Υπηρεσιών Υγείας / Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (Σεμινάρια Ποιότητας)
- FSSC Σχήμα 22000:2010 / Σχήμα Πιστοποίησης Ασφάλειας Τροφίμων (Σεμινάρια Ασφάλειας Τροφίμων)
- ISO 39001:2012 Βασικές Αρχές Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (Σεμινάρια Ποιότητας)
- TPM Total Productivity Maintenance (Σεμινάρια Επιχειρηματικής Βελτίωσης)
- ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 Απαιτήσεις Συμμόρφωσης (Σεμινάρια Ποιότητας)
- Παρακίνηση Εργαζομένων & ομαδικότητας σε περιόδους εργασιακής ανασφάλειας (Σεμινάρια Επιχειρηματικής Βελτίωσης)
- Αποτελεσματική Επικοινωνία & γλώσσα σώματος στον εργασιακό χώρο (Σεμινάρια Επιχειρηματικής Βελτίωσης)

Όσοι ενδιαφέρονται να δουν το πλήρες πρόγραμμα σεμιναρίων της TÜV HELLAS (TÜV NORD),μπορούν να ανατρέξουν στο: http://www.tuv-nord.com/gr/el/training/training-schedule-1045.htm

Όλα τα σεμινάρια καλύπτονται από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45%) και απευθύνονται τόσο σε έμπειρα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων όσο και σε νεότερα στελέχη και σε αποφοίτους ανώτερων και ανώτατων σχολών.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) στα είκοσι εφτά χρόνια που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, έχει διοργανώσει περισσότερα από 1.000 σεμινάρια με 15.000 συμμετέχοντες, ενώ στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών της έχει αναθεωρήσει την ύλη των μαθημάτων, έχει προσθέσει νέα εγκεκριμένα σεμινάρια και έχει αναδιοργανώσει το σύστημα εκπαίδευσης όσον αφορά στις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό με αποκλειστικό σκοπό την αυξημένη προστιθέμενη αξία στις γνώσεις των συμμετεχόντων.

Τα σεμινάρια διεξάγονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη.

Περισσότερες πληροφορίες στη διευθύντρια εκπαίδευσης κα. Κονδυλία Κοντογιάννη (215/2157400) και στους υπεύθυνους επικοινωνίας για Θεσσαλονίκη (Αγγελική Κούκουρα, 2310/428495), για Κρήτη (Βαγγέλης Τσιτούνης, 2810/391856).