Γιατί οι επιχειρήσεις γυρίζουν την πλάτη στα προγράμματα μαθητείας

Γιατί οι επιχειρήσεις γυρίζουν την πλάτη στα προγράμματα μαθητείας
Μόλις το 25%, κατά μέσο όρο, των επιχειρήσεων της ΕΕ με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους προσφέρει κατάρτιση σε μαθητευόμενους, αξιοποιώντας τον θεσμό των προγραμμάτων μαθητείας.


Σε πολλά κράτη-μέλη,σύμφωνα με σχετική έρευνα του 2010, το ποσοστό αυτό είναι αρκετά χαμηλότερο, όπως επισημαίνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop), ενόψει του συνεδρίουμε τίτλο "European Apprenticeship Conference: Steering Partnerships for Growth", που πραγματοποιείταιτο διήμερο στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το cedefop, σε χώρες όπως η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και η Αυστρία, η ανεργία των νέων έχει διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στα προγράμματα μαθητείας που εφαρμόζουν ή στα «δυαδικά» τους συστήματα, τα οποία προσελκύουν αυξανόμενο ενδιαφέρον.
"Τα προγράμματα μαθητείας, όπως και άλλες μορφές μάθησης στον χώρο εργασίας, έχουν το πλεονέκτημα να συνδυάζουν τη μάθηση με την εργασιακή εμπειρία. Αφενός παρέχουν τις δεξιότητες που ζητούν οι εργοδότες και, αφετέρου, εξομαλύνουν τη μετάβαση από το σχολείο ή άλλο περιβάλλον μάθησης προς την εργασία. Τα συστήματα μαθητείας ενισχύουν επίσης τη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων", υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του cedefop.
Παρά τα πλεονεκτήματά τους όμως, συνεχίζει το cedefop, τα προγράμματα μαθητείας, όπως και η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση γενικότερα, φαίνεται να υστερούν σε ελκυστικότητα, τουλάχιστον σε ορισμένες χώρες. Κι αυτό παρότι σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2011, ένα μεγάλο ποσοστό των νέων (άνω του 70%) θεωρούν ότι τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελούν αποτελεσματική λύση για την εύρεση εργασίας.
"Σε τομείς και σε δραστηριότητες έντασης δεξιοτήτων, όπως οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι πωλήσεις, η υγειονομική περίθαλψη και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στους οποίους οι θέσεις εργασίας προσελκύουν περισσότερα άτομα και εκφράζονται περισσότερες ελπίδες για σχετική σταδιοδρομία, χρειάζονται περισσότερα προγράμματα μαθητείας", επισημαίνεται.
Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, καταβάλλουν προσπάθειες να ενισχύσουν τα προγράμματα μαθητείας. "Η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Λεττονία, η Πορτογαλία και η Σλοβακία υπέγραψαν το 2012 μνημόνιο συνεννόησης για την προώθηση προγραμμάτων μαθητείας", αναφέρει το cedefop. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τον Ιούλιο του 2013 την ευρωπαϊκή συμμαχία για τη μαθητεία. To προαναφερθέν συνέδριο αναμένεται να φέρει σε επαφή εκπροσώπους κρατών που αναζητούν συμβουλές για τον θεσμό της μαθητείας με χώρες που έχουν αναπτύξει άρτια προγράμματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ