Σε ισχύ το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας στην δημόσια διοίκηση - Τι αφορά

Σε ισχύ το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας στην δημόσια διοίκηση - Τι αφορά

Το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας αποτελεί μέρος του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Με στόχο την ενίσχυση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στο Δημόσιο, τέθηκε σε εφαρμογή από τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας (ΕΣΑ) για την περίοδο 2022 - 2025.

Το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας αποτελεί μέρος του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Μάρτιο.

Αποτελείται από συνολικά 42 δράσεις, μεταξύ των οποίων είναι η ενσωμάτωση των αλλαγών στον μηχανισμό παρακολούθησης της πειθαρχικής διαδικασίας στο Δημόσιο, η σύνταξη Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας Μετακλητών υπαλλήλων καθώς και η ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού «Μητρώου Διαφάνειας» για τη ρύθμιση δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής σε θεσμικούς φορείς της πολιτείας (lobbying).

Παράλληλα, συνιστά τον οδικό χάρτη για τον εκσυγχρονισμό και την ενδυνάμωση των μηχανισμών διαφάνειας, ελέγχου, ακεραιότητας και λογοδοσίας της Δημόσιας Διοίκησης.

Το ΕΣΑ υλοποιείται από το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Η βασική του στόχευση είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, η ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας και η συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ