Εννέα αλλαγές εγκρίθηκαν στη Συνταγματική Αναθεώρηση

Εννέα αλλαγές εγκρίθηκαν στη Συνταγματική Αναθεώρηση

Η αλλαγή στο άρθρο περί ευθύνης υπουργών συγκέντρωσε την ευρύτερη συναίνεση, ενώ στο Σύνταγμα εισάγεται η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία.

Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας αποσυνδέθηκε από την πρόωρη διάλυση της Βουλής ωστόσο δεν επιτεύχθηκε ο στόχος της ομοφωνίας, καθώς υπέρ της πρότασης που είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία ψήφισαν όλα τα άλλα κόμματα πλην του ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον, αν δεν επιτευχθεί αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 της Βουλής κατά τις τρεις πρώτες ψηφοφορίες, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία.

Όμως συμπολίτευση και αξιωματική αντιπολίτευση συναντήθηκαν στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, όπου καταργείται η σύντομη αποσβεστική προθεσμία για τη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 274 βουλευτές. Ευρεία συναίνεση επικράτησε και για τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία που υπερψηφίστηκε με 254 βουλευτές, ενώ η πρόταση για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα εγκρίθηκε με 190 ψήφους.

Ειδικότερα για τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία προβλέπεται πως με υπογραφή 500.000 πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, μπορούν να καταρτίζονται και να κατατίθενται έως δύο ανά κοινοβουλευτική περίοδο προτάσεις νόμων στη Βουλή, οι οποίες με απόφαση του Προέδρου της παραπέμπονται στην οικεία κοινοβουλευτική επιτροπή προς επεξεργασία και εν συνεχεία εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια του Σώματος. Οι προτάσεις νόμων του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να αφορούν θέματα δημοσιονομικά, εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας.

Στο άρθρο 21 εισάγεται η πρόβλεψη για ένα σύστημα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, καθώς αναφέρεται ρητά πως « Το κράτος μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως νόμος ορίζει».

Υπερψηφίστηκαν επίσης η αλλαγή του καθεστώτος της βουλευτικής ασυλίας και το δικαίωμα συγκρότησης εξεταστικών επιτροπών από τη μειοψηφία, καθώς και η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού. Όπως αναφέρεται στο αναθεωρημένο άρθρο 54, με τοννόμο της παραγράφου 4 του άρθρου 51 μπορεί να τίθενται προϋποθέσεις στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στον τόπο διαμονής τους από τους εκλογείς που κατοικούν έξω από την Επικράτεια, όπως πραγματικός δεσμός με τη χώρα, αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικό τμήμα, χρόνος απουσίας από τη χώρα ή παρουσία στη χώρα για ορισμένο χρόνο στο παρελθόν. Με το νόμο του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ορίζεται ότι ορισμένες ότι ορισμένες θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας κάθε κόμματος της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καταλαμβάνονται υποχρεωτικά από απόδημους Έλληνες. Νόμος μπορεί να προβλέπει ότι η ψήφος των εκλογέων που ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα έξω από την Επικράτεια δεν προσμετράται σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, αλλά μόνο σε επίπεδο επικρατείας. Με νόμο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ορίζονται μία ή περισσότερες εκλογικές περιφέρειες απόδημου Ελληνισμού, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ