Πιτσιλής: «Ανεξάρτητη αρχή» δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη

Πιτσιλής: «Ανεξάρτητη αρχή» δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη
«Η μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε Ανεξάρτητη Αρχή αντανακλά την προσδοκία των συμπολιτών μας η Φορολογική Διοίκηση να λειτουργεί με μόνο γνώμονα τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της φορολογικής δικαιοσύνης, της λογοδοσίας, της εξωστρέφειας και της προσπάθειας για διαρκή βελτίωση», επισημαίνει ο γενικός γραμματέας της νέας αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, σε επιστολή του προς τους εργαζόμενους της ΑΑΔΕ (πρώην ΓΓΔΕ).

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή, «"ανεξάρτητη αρχή" δεν σημαίνει "ανεξέλεγκτη". Ούτε έναντι του υπουργείου Οικονομικών, εντός του οποίου εξακολουθούμε να εντασσόμαστε, ως ειδικός φορέας χωρίς νομική προσωπικότητα, ούτε έναντι της εκάστοτε δημοκρατικά εκλεγμένης πολιτικής ηγεσίας του, τον φορολογικό στρατηγικό σχεδιασμό της οποίας οφείλουμε να υπηρετούμε, εφαρμόζοντας τις αρχές και τις αξίες μας. Ούτε, τέλος, έναντι της Βουλής των Ελλήνων, ενώπιον της οποίας θα υπάρχει αυξημένη λογοδοσία».

Προσθέτει ότι «με τη νέα Αρχή μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή στην εσωτερική μας λειτουργία, αξιοποιώντας το προσωπικό μας με βάση τις ικανότητες και την εμπειρία του κάθε υπαλλήλου, επενδύοντας στη διαρκή εκπαίδευση των ανθρώπων μας και εξοπλίζοντας τις υπηρεσίες μας με σύγχρονα μέσα. Και αυτή θεωρώ ότι είναι για όλους εμάς η μεγαλύτερη πρόκληση: να αξιοποιήσουμε την εσωτερική αλλαγή στις δομές και τη λειτουργία μας ως αφετηρία για τη θεμελίωση μιας νέας σχέσης ανάμεσα στη Φορολογική Διοίκηση και τους πολίτες».

Καταλήγει δε στην επιστολή του ότι «οι εργαζόμενοι στην ΑΑΔΕ διατηρούν την εργασιακή σχέση τους με το ελληνικό δημόσιο, στο οποίο, αυτονόητα, ανήκει η νέα Αρχή. Όπως προβλέπεται στον νόμο, οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων της ΓΓΔΕ μεταφέρθηκαν αυτομάτως στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, χωρίς να επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή στην εργασιακή σχέση των υπαλλήλων μας. Η ανεξαρτησία της Αρχής δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μείωση του αριθμού των υπαλλήλων που θα υπηρετούν στην ΑΑΔΕ.

Αντιθέτως, υπάρχει προγραμματισμός για να αυξηθεί ο αριθμός των υπαλλήλων της, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της. Ούτε βεβαίως τίθεται ζήτημα παύσης λειτουργίας της ΑΑΔΕ ή ιδιωτικοποίησής της κάποια στιγμή στο μέλλον».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ