Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό
Σε δημόσια διαβούλευση ετέθη από σήμερα το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το σχέδιο νόμου «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014», το οποίο αφορά στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «Περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό», στο εθνικό δίκαιο και θεσπίζονται οι αρχές και οι διαδικασίες που αποσκοπούν στη κατάρτιση, εφαρμογή και αξιολόγηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ