Χαρίτσης: Οι Δήμοι στο επίκεντρο του νέου ΕΣΠΑ

Χαρίτσης: Οι Δήμοι στο επίκεντρο του νέου ΕΣΠΑ
Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο οι Δήμοι θα διαχειριστούν έργα συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου από κάθε προηγούμενη φορά, είπε ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος παρέστη σήμερα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Στην εισήγησή του, ο υφυπουργός υπογράμμισε την έμπρακτη βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει τους Δήμους της χώρας, τόσο χρηματοδοτικά όσο και ως προς την τεχνική και διαχειριστική τους επάρκεια, προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιήσουν σημαντικά τοπικά έργα κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. «Βασική πολιτική μας επιλογή αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αναπτυξιακών έργων τοπικού χαρακτήρα, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Γι’ αυτό και επιλέγουμε να θωρακίσουμε τους Δήμους -ειδικά εκείνους των ορεινών, νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών- με όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέσα και χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς διαθέσιμους πόρους και να υλοποιήσουν έργα με το μεγαλύτερο αναπτυξιακό, οικονομικό και κοινωνικό αποτέλεσμα», επισήμανε ο κ. Χαρίτσης.

Σε σχέση με τη χρηματοδότηση, ο υφυπουργός τόνισε ότι κατά τη νέα προγραμματική περίοδο οι Δήμοι θα κληθούν ως τελικοί δικαιούχοι, να διαχειριστούν έργα συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου από κάθε προηγούμενη φορά. Για έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και των υποδομών, έχουν ήδη προκηρυχθεί προσκλήσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ, με τελικούς δικαιούχους τους Δήμους, ενώ το επόμενο διάστημα θα εκδοθούν επιπλέον προσκλήσεις, ύψους 720 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τα περιφερειακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε την ανάγκη για συνεργασία ανάμεσα στα δυο επίπεδα της τοπικής αυτοδιοίκησης:

«Το ζήτημα δεν είναι μόνο ποιος εντέλει θα διαχειριστεί τα κονδύλια, αλλά να υλοποιηθούν έργα που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και στις προτεραιότητες ενός συνεκτικού περιφερειακού σχεδιασμού». Ο υφυπουργός στάθηκε στο εθνικό σκέλος του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ο προϋπολογισμός του οποίου αυξήθηκε ήδη φέτος και θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο για το 2017, στο 1 δισ. ευρώ. Οι Δήμοι θα μπορούν να αξιοποιούν αυτούς του πόρους προκειμένου να υλοποιήσουν έργα ωφέλιμα, που ωστόσο δεν θα ήταν επιλέξιμα στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ο υφυπουργός ανακοίνωσε ακόμη, ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν συνεργάτες του υπουργείου Οικονομίας, της ΜΟΔ, της ΕΕΤΑΑ και του ΤΠΔ και η οποία διερευνά τη σύσταση ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων για τους Δήμους, καθώς και την προτυποποίηση μελετών για έργα που θα υλοποιούν οι Δήμοι.

Αναφέρθηκε δε, στο πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ήδη υλοποιεί το ΤΠΔ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και χαιρέτισε την πρωτοβουλία του ΤΠΔ για τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, για την επιχορήγηση μελετών που θα αφορούν την ωρίμανση έργων ΟΤΑ με περιορισμένες διοικητικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητες. Μεγάλο βάρος έδωσε ο υφυπουργός στην υπουργική απόφαση που εξέδωσε για την ενίσχυση των Δήμων οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ. Ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα αυτών των φορέων, το υπουργείο παρέχει πια ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης με ήδη απτά αποτελέσματα, στην κατεύθυνση της ισότιμης συμμετοχής των αδύναμων Δήμων (μικρών, ορεινών, νησιωτικών και απομακρυσμένων) σε προσκλήσεις του ΕΣΠΑ, με βασικό κριτήριο τη στρατηγική σημασία και σκοπιμότητα των έργων. «Διαφοροποιούμαστε πλήρως από τη λογική της κατ’ αποκοπή τεχνικής βοήθειας που λειτουργούσε έως τώρα «πυροσβεστικά» και δεν συντελούσε στην απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην υλοποίηση των έργων από τους τελικούς δικαιούχους.

Οι πρωτοβουλίες μας αποδεικνύουν στην πράξη τη βούλησή μας να αναβαθμίσουμε το ρόλο των Δήμων και να τους αντιμετωπίσουμε πλέον ως στρατηγικούς εταίρους στον εθνικό, αλλά και στον περιφερειακό στρατηγικό σχεδιασμό», επισήμανε ο κ. Χαρίτσης. Παρέστησαν ακόμη η ειδική γραμματέας του υπουργείο, αρμόδια για τα προγράμματα Περιβάλλοντος, Υποδομών και Επιχειρηματικότητας Ευγενία Φωτονιάτα, ο πρόεδρος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Παναγιώτης Πάντος και ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ