Κορκίδης: Χάρη στα ΜμΕ διατηρήθηκε η κοινωνική συνοχή παρά την κρίση

Κορκίδης: Χάρη στα ΜμΕ διατηρήθηκε η κοινωνική συνοχή παρά την κρίση
«Τα προβλήματα των μικροεπιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν βεβαίως πολλές αναλογίες με τις άλλες χώρες της ΕΕ-15, αλλά διαφέρουν σε ένταση και διάρκεια. Τολμώ ωστόσο να προσθέσω ότι η ύπαρξη ενός πολύ μεγαλύτερου αριθμού ΜμΕ στην Ελλάδα ίσως να αποτέλεσε και την εξήγηση που παρά την παρατεταμένη κρίση η χώρα μας διατήρησε σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική της συνοχή».

Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) Βασίλης Κορκίδης στο διοικητικό συμβούλιο των ευρωπαίων ΜμΕ (UEAPME), όπου έκανε ανάλυση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Εμπόδια ανάπτυξης των ΜμΕ στην Ευρώπη 2008-2015».

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε σε ειδική έκθεση για τον εντοπισμό των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ επιχειρήσεις στην ΕΕ.

Η κίνηση αυτή, επισήμανε ο επικεφαλής των εμπόρων, φανερώνει την προτεραιότητα που αποδίδει το ανώτατο εκλεγμένο όργανο της ΕΕ στις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια σχολίασε: «Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην οικονομία της.

Παρ όλα αυτά, σε σύγκριση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, συχνά αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια - εσωτερικά, διοικητικά και οικονομικά - που τις επηρεάζουν δυσανάλογα. Οι ΜμΕ έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την οικονομική κρίση, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία εκδηλώνεται σε μείωση της απασχόλησης του τομέα.

Η οικονομική κρίση και το δημόσιο χρέος είχε επίσης αρνητικό αντίκτυπο για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ, ιδιαίτερα στις χειρότερα πληγείσες χώρες. Ίσως ήταν αναμενόμενο, αφού υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τόσο εντός της ζώνης του ευρώ καθώς και μεταξύ των "παλαιών" (ΕΕ-15) και των "νέων" (ΕΕ-13) κρατών-μελών.

Όσον αφορά την ανάκαμψη από την κρίση, η εικόνα παραμένει επίσης μικτή. Τα διοικητικά και ρυθμιστικά εμπόδια συχνά τονίζονται από τις ΜμΕ ως μια σημαντική επιβάρυνση για την ανάπτυξή τους.

Είναι πολύ πιο δαπανηρή η διαδικασία για τις μικρότερες επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς και λίγα τα κράτη-μέλη που υποστηρίξουν ενεργά τις ΜμΕ, όταν πρόκειται για φορολογικές διατάξεις, ή λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, κατά τη σύνταξη της νομοθεσίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επί μακρόν συνηγορήσει για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος για τις ΜμΕ που να είναι ευνοϊκό για την ανάπτυξη τους, αλλά παρά ταύτα, αντί το περιβάλλον να βελτιώνεται, φαίνεται να χειροτερεύει».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ