Υπερψηφίστηκε από τo Ευρωκοινοβούλιο η γνωμοδότηση Παπαδημούλη για την ΕΤΕπ

Υπερψηφίστηκε από τo Ευρωκοινοβούλιο η γνωμοδότηση Παπαδημούλη για την ΕΤΕπ
Με συντριπτική πλειοψηφία 48-5, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECΟΝ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε τη Γνωμοδότηση του αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EΤΕπ) για το 2014.

Η Γνωμοδότηση θα κατατεθεί στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια τον Μάρτιο του 2016.

Στη Γνωμοδότησή του, ο Δ. Παπαδημούλης τονίζει ότι η ΕΤΕπ λειτουργεί σε ένα οικονομικό πλαίσιο χαρακτηριζόμενο από περιορισμένη και εύθραυστη ανάπτυξη και ύφεση, εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για τα επίπεδα ανεργίας, ανισότητας και φτώχειας που παραμένουν υψηλά και σε ορισμένα κράτη-μέλη αυξάνονται, καθώς και για το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων στην Ευρώπη, επισημαίνει την αβεβαιότητα που επικρατεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές και υπογραμμίζει ότι σε αυτές τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες πολλά κράτη μέλη της ΕΕ υπολείπονται σημαντικά στην επίτευξη των οικονομικών στόχων τους και των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Εκφράζει, επίσης, την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το 2013 οι συνολικές επενδύσεις στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 13% σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την κρίση, με μείωση των επενδύσεων σε ορισμένα κράτη-μέλη κατά 25% ή ακόμη και 60%, γεγονός που προκαλεί επικίνδυνη επενδυτική ανισορροπία στην ΕΕ.

Ο Δ. Παπαδημούλης ζητεί να αυξηθεί η επενδυτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ, με ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία, τις ΜΜΕ, την Ε&Α, και τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και τις υποδομές, για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και να καλυφθεί το σημαντικό επενδυτικό χάσμα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Η ΕΤΕπ, αναφέρει, πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τις πολιτικές στήριξης για φιλικές προς το περιβάλλον ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επίσης, καλεί την ΕΤΕπ: Να υιοθετήσει μια αποτελεσματική και διάφανη πολιτική υπεύθυνης φορολογίας, η οποία να επιβλέπεται από μια Μονάδα Φορολογίας και να υπάρχει ετήσια φορολογική έκθεση της ΕΤΕπ. Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνει, είναι απαραίτητη η χρήση της ρήτρας μετεγκατάστασής της και τη συστηματική δημοσίευση της φορολογικής έδρας των κεφαλαίων που επωφελούνται από τη στήριξη της ΕΤΕπ, ενώ επίσης καλεί την ΕΤΕπ να επιβάλλει μέτρα πρόληψης και τακτικές φορολογικές αξιολογήσεις κατά των φορολογικών παραδείσων, της φορολογικής και δημοσιονομικής απάτης και της φοροδιαφυγής, και της παράνομης και επιθετικής φοροαποφυγής. Να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τους κινδύνους διαφθοράς και διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος στα έργα που χρηματοδοτεί, καθώς και να απαιτεί την επιστροφή των δανείων που δεν δαπανώνται σύμφωνα με τους κανόνες.

Να αξιολογήσει με τρόπο αποτελεσματικό τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τον αντίκτυπό τους από πλευράς ανάπτυξης, απασχόλησης και παραγωγικότητας για τις αντίστοιχες οικονομίες και κοινωνίες.

Ακόμη, ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου τονίζει τη σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης, και ζητεί από την ΕΤΕπ να ενισχύσει τον διάλογο και τη συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, και καλεί την ΕΤΕπ να δώσει προσοχή στις τρίτες χώρες και στις περιφέρειες εκτός ΕΕ που πλήττονται από συγκρούσεις και ακραία φτώχεια, με κύριο στόχο τη μείωση του αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ της ΕΕ και των περιφερειών αυτών.

Η Γνωμοδότηση ζητεί από την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια και την πρόσβαση στις πληροφορίες για όλους και να εντείνει την υποβολή εκθέσεων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους άλλους θεσμούς σχετικά με τις αποφάσεις, την πρόοδο και τον αντίκτυπο των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της, μέσω τακτικού διαρθρωμένου διαλόγου προκειμένου να αυξηθεί η κοινοβουλευτική εποπτεία και να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποβάλλει άμεσα ερωτήσεις στον Πρόεδρό της ΕΤΕπ ενισχύοντας την διαφάνεια.

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), ο κ. Παπαδημούλης υπογραμμίζει ότι πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο αποτελεσματικό, με διαφάνεια και με αμεροληψία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ