Αποσύρθηκε η τροπολογία για την αντισταθμιστική εκπαίδευση

Αποσύρθηκε η τροπολογία για την αντισταθμιστική εκπαίδευση
Αποσύρθηκε η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά την αντισταθμιστική εκπαίδευση.

Η τροπολογία θα ενσωματωνόταν στο νομοσχέδιο «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδος και άλλες διατάξεις» και θα ρύθμιζε τη λειτουργία της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου, η τροπολογία αποσύρθηκε, καθώς υπάρχει η πρόθεση να ρυθμιστεί το ζήτημα με σχετική υπουργική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί το συντομότερο δυνατόν.