Ποια υπουργεία ανασυστήνει και μετονομάζει ο Τσίπρας

Ποια υπουργεία ανασυστήνει και μετονομάζει ο Τσίπρας
Πέντε υπουργεία θα μετονομάσει και θα ανασυστήσει με δυο προεδρικά διατάγματα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Βάσει των προεδρικών διαταγμάτων τα πέντε «νέα» υπουργεία είναι τα εξής:

- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

- Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,

- Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στα νέα υπουργεία μεταφέρεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, των υπηρεσιών, των θέσεων και το προσωπικό των ανασυνιστόμενων υπουργείων.

Καταπολέμηση της διαφθοράς

Η γενική γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της οποίας προΐσταται σήμερα ο Γιώργος Βασιλειάδης, μαζί με τους εποπτευομένους από αυτήν φορείς, μεταφέρεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, όπου αναφέρεται υπουργός αρμόδιος για θέματα της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς νοείται πλέον ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Να επισημανθεί ότι από το κείμενο του σχετικού διατάγματος δημιουργείται μια ασάφεια, καθώς κάνει λόγο για «υπουργό» αρμόδιο για θέματα της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Τέλος, η Γενική Γραμματείας Βιομηχανίας του πρώην υπουργείου Ανάπτυξης και ανασυγκρότησης που είχε μεταφερθεί στο πρώην υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταφέρεται στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Αντίοστοιχα, όπου αναφέρεται υπουργός αρμόδιος για θέματα Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα, νοείται πλέον ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ