Κατατέθηκε η τροπολογία για παράταση 3 μηνών στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους

Κατατέθηκε η τροπολογία για παράταση 3 μηνών στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους
Το υπουργείο Εργασίας κατέθεσε χθες την ροπολογία που δίνει παράταση τρεις μήνες για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ), για την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση και έτσι, η διαπραγμάτευση για νέα ΕΓΣΣΕ που κανονικά έληγε στις 31 Μαρτίου, παρατείνεται έως το τέλος Ιουνίου. Επειδή όμως η τροπολογία κατατέθηκε εκπρόθεσμα, εάν δεν γίνει αποδεκτή, τότε θα κατατεθεί εκ νέου στο νομοσχέδιο που αφορά τη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στη διάταξη προβλέπεται ότι οι κανονιστικοί όροι της ΕΓΣΣΕ, εξακολουθούν να ισχύουν έως και ένα εξάμηνο μετά τη λήξη ή την καταγγελία της. Οι όροι αυτοί, εφαρμόζονται και για εργαζόμενους που προσλαμβάνονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Μάλιστα, στην αιτιολογική έκθεση, γίνεται λόγος στο να δοθεί επιπλέον χρόνος στους βασικούς κοινωνικούς εταίρους να πραγματώσουν το θεσμικό τους ρόλο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ