Ομάδα 2: Αλκοολούχα ποτά και καπνός

Ομάδα 2:
02ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ
021ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)
0211ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ
02111ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΛΙΚΕΡ
0212ΚΡΑΣΙΑ
02121ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
0213ΜΠΥΡΕΣ
02131ΜΠΥΡΕΣ
022ΚΑΠΝΟΣ
02201ΤΣΙΓΑΡΑ
02202ΠΟΥΡΑ & ΠΟΥΡΑΚΙΑ
02203ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ