Το κόστος της επένδυσης

Οι πληροφορίες όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας έχουν ως εξής:


Royalties Franchise:5%


Συμμετοχή στην Πανελλαδική Διαφήμιση: 1%


Μέσο Μέγεθος καταστήματος Franchise: 95m2


Μέσο ύψος Επένδυσης Franchise: 85.000

Μέσο κόστος Κατασκευής: 70.000


Entry Fee Franchise: 15.000