Τα οικονομικά στοιχεία του κλάδου

Τα οικονομικά στοιχεία του κλάδου
Μείωση του κύκλου εργασιών, υποχώρηση των μεικτών κερδών αλλά αύξηση των προ φόρων κερδών σημείωσαν οι αλυσίδες σουπερμάρκετ στην χώρα μας.

Με βάση την χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου, η οποία βασίστηκε στην επεξεργασία των δημοσιευμένων ισολογισμών 58 επιχειρήσεων, προκύπτουν τα εξής: το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε €4,03 δισ. το 2013 εμφανίζοντας μείωση 1,8% σε σχέση με το 2012, λόγω της μείωσης της αξίας των απαιτήσεων (κυρίως) και των διαθεσίμων. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 2,9% την ίδια περίοδο, ανερχόμενα στο ποσό των €1,3 δισ. Μείωση κατέγραψαν τόσο οι συνολικές μεσο- μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις (κατά 3,4%) όσο και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (κατά 3,9%) το 2013/2012.
Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρήσεων διαπιστώνεται ότι: οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €7,41 δισ. το 2013, μειωμένες κατά 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα συνολικά μικτά κέρδη υποχώρησαν κατά 2,9%. Ωστόσο, η μείωση των λοιπών λειτουργικών εξόδων (κατά €53,3 εκ. ή 3,4%) οδήγησε σε βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος (κατά 1,3%), το οποίο διαμορφώθηκε σε €156,3 εκ. το 2013. Τελικά, το καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρου) των συγκεκριμένων εταιρειών αυξήθηκε κατά 3,7% το 2013/12 και ανήλθε σε €134,9 εκ. το 2013. Αντίθετα, τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 10,4%, διαμορφούμενα σε €302,3 εκ. το ίδιο έτος.


Παγκόσμια αγορά

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2013 οι 25 μεγαλύτερες αλυσίδες ειδών παντοπωλείου πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 2.012,2 δισ. δολ και λειτούργησαν 154.732 καταστήματα. Οι εταιρείες Wal-Mart, Costco και Carrefour κατέλαβαν τις τρεις (3) πρώτες θέσεις βάσει συνολικών πωλήσεων.
Οι συνολικές πωλήσεις ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως ανήλθαν σε περίπου 4,32 τρισ. δολ το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 21,2% σε σχέση με το 2008. Οι πωλήσεις των hypermarkets & superstores καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της παγκόσμιας αγοράς (41,5% το 2013) και ακολουθούν τα super markets (με 19,7%).
Ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς στην Κίνα τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακός, με αποτέλεσμα να αναρριχηθεί στην πρώτη θέση παγκοσμίως την τελευταία τριετία, με συνολικό μέγεθος αγοράς (λιανικές πωλήσεις ειδών παντοπωλείου) 843,8 δισ. ευρώ το 2012.
Η Carrefour, η Schwarz Group και η Tesco αποτελούν τις κορυφαίες λιανεμπορικές επιχειρήσεις ειδών super markets της Δυτικής Ευρώπης, σημειώνοντας αθροιστικά πωλήσεις σε είδη παντοπωλείου 191 δισ. ευρώ περίπου το 2013.