Τα κόστη μεταβίβασης ακινήτου με γονική παροχή

Τα κόστη μεταβίβασης ακινήτου με γονική παροχή
Όσοι θελήσουν να σπεύσουν τώρα για τις γονικές παροχές, θα πρέπει να υπολογίσουν τους φόρους και τα έξοδα που επιβάλλονται. Ασφαλώς, μόνο η φορολογική κλίμακα δεν βοηθάει. Θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα υπόλοιπα έξοδα που είναι:

• Η αμοιβή του συμβολαιογράφου η οποία εξακολουθεί να υπολογίζεται με συντελεστή 1% έως του ποσού των 120.000 ευρώ και 0,70% έως 380.000 ευρώ . Στην αμοιβή προστίθεται και ο ΦΠΑ 23%.

• Τα έξοδα μεταγραφής που συνήθως διαμορφώνονται στο 0,775% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

• Το ποσό που πληρώνει ο ιδιοκτήτης στο ταμείο νομικών και το οποίο επίσης διαμορφώνεται στο 0,775% επί της αξίας του ακινήτου.

Το συνολικό κόστος –φόρων και εξόδων- αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Φόρος

Αμοιβή Συμβολαιογράφου

Έξοδα μεταγραφής

Ταμείο Νομικών

Σύνολο

50.000

0

615

387,5

387,5

1.390

75.000

0

922,5

581,25

581,25

2.085

100.000

0

1.230

775

775

2.780

120.000

0

1.500,6

930

930

3.360,6

150.000

0

1.758,9

1.162,5

1.162,5

4.83,9

200.000

500

2.189,4

1.550

1.550

5.789,4

250.000

1000

2.619,9

1.937,5

1.937,5

7494,9

300.000

1500

3.050,40

2.325

2.325

9.200,4

350.000

4000

3.480,9

2.712,5

2.712,5

12,905,9

400.000

6500

3.899,1

3.100

3.100

16.599,1

450.000

9000

4.298,9

3.487,5

3.487,5

20.273,9

500.000

11500

4.698,6

3.875

3.875

23.948,6