Δείτε το ύψος τιμών στα βασικά αγαθά

  Ο πίνακας παρακάτω περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν το ύψος των τιμών διαφόρων αγαθών καθώς και την μεταβολή των τιμών τους στο διάστημα 2009-2013 και 2012-2013. Τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω:     ΕΙΔΗ ΥΨΟΣ ΤΙΜΩΝ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2009-2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012-2013 γάλα, τυροκομικά και αυγά 132,2 -1,1 -0,1 αλκοολούχα ποτά 127,6 21,8 -3 τηλεπικοινωνίες 127,4 13,6 -0,3 άλλα τρόφιμα 119,4 5,1 -2,1 έλαια 116,7 -3,8 -5,9 ψάρι 112,3 0,1 -1,9 ψωμί και δημητριακά 111,4 -6,6 -4,1 χυμοί και αναψυκτικά 106,9 -7,6 -3,5 μεταλλικά προϊόντα 106,8 -7 -17,9 μηχανήματα και εξοπλισμός 106,7 -2,6 -6,5 λογισμικό  98,7 4,3 -9,2 υποδήματα 95,5 -11 0,5 ρούχα 94,5 -12,9 0,1 οχήματα ιδιωτικά 93,8 0,1 6,2 διασκέδαση και τέχνη 92,9 -5,8 -3,1 έπιπλα 92,1 -16,5 -3,7 οικιακές συσκευές 90,1 -7,9 -2,1 κρέας 89,5 -5,6 -1,5 υπηρεσίες μεταφορών 88,7 6,5 0,9 ξενοδοχεία και εστιατόρια 87,9 -12,9 -7,6 οπωροκηπευτικά 75,9 0,1 -2,5 κρατικές υπηρεσίες 75,1 -14,1 -3,4 υγεία 74,4 -11,8 -2,2 εκπαίδευση 74,2 -27,9 -5 καπνός 73,9 1,7 -0,2