Προθεσμιακά επιτόκια της Εθνικής

Προθεσμιακά επιτόκια της Εθνικής
Τι είχε να προτείνει η Εθνική Τράπεζα για την αποταμίευση των χρημάτων μας; Ιδού...

Αναλυτικότερα, η τράπεζα Εθνική μας έδωσε τις παρακάτω επιλογές:

1. Πρόγραμμα Άνοδος

Το πρόγραμμα Άνοδος αφορά προθεσμιακές καταθέσεις και για την ενεργοποιήση του λογαριασμού, το ελάχιστο χρηματικό ποσό είναι 20.000€. Το πρόγραμμα αφορά 18μηνη δέσμευση και προσφέρει, μηνιαία καταβολή τόκων, επιτόκιο που αυξάνεται ανά 3 μήνες, μηδενικά έξοδα διαχείρησης και πολλά άλλα πλεονεκτήματα.

Το επιτόκιο αυξάνεται ανά τρίμηνο ως εξής:

1ο τρίμηνο: 2,00%

2ο τρίμηνο: 2,05%

3ο τρίμηνο: 2,15%

4ο τρίμηνο: 2,35%

5ο τρίμηνο: 2,65%

6ο τρίμηνο: 3,15%

Με λίγα λόγια προκύπτει ότι το μέσο επιτόκιο που θα κερδίσουμε με το πρόγραμμα Άνοδος είναι 2,40%

2. 8μηνη δέσμευση

Το πακέτο της 8μηνης δέσμευσης προσφέρει αυξανόμενο επιτόκιο ανά δίμηνο. Πιο συγκεκριμένα:

1ο δίμηνο: 2,15%

2ο δίμηνο: 2,25%

3ο δίμηνο: 2,45%

4ο δίμηνο: 2,75%

Το μέσο επιτόκιο που προκύπτει από τα παραπάνω είναι 2,40%

3. 6μηνη δέσμευση

Στην εξάμηνη δέσμευση τα επιτόκια αυξάνονται σταδιακά ανά δίμηνο όπως και στην 8μηνη δέσμευση. Έτσι έχουμε:

1ο δίμηνο: 2,15%

2ο δίμηνο: 2,25%

3ο δίμηνο: 2,45%

Με το μέσο επιτόκιο για τα 3 δίμηνα να είναι 2,30%

4. 12μηνη δέσμευση

Στην 12μηνη δέσμευση το προθεσμιακό επιτόκιο αυξάνεται ανά δίμηνο με μια αντίστοιχη λογική όπως τα προηγούμενα πακέτα όμως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί η σταδιακή αύξηση τον επιτοκίων αφορά το πολύ 8 μήνες. Μετά το πέρας του 8μηνου, τα επιτόκια ξεκινάνε από την αρχική τους τιμή. Δηλαδή:

1ο δίμηνο: 2,15%

2ο δίμηνο: 2,25%

3ο δίμηνο: 2,45%

4ο δίμηνο: 2,75%

5ο δίμηνο: 2,15%

6ο δίμηνο: 2,25%

Το μέσο επιτόκιο που προκύπτει είναι 2,30%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ